Kristóf Györgyről – fél század múltánGAAL GYÖRGY

Kristóf György bebizonyította, hogy középúton is lehet járni
A két világháború közötti években nem élt Kolozsvárt, de talán Erdélyben sem olyan magyar értelmiségi, aki ne ismerte volna Kristóf György nevét.


Ő volt az egyetlen magyar egyetemi tanár, a kolozsvári román egyetem egyetlen professzora, aki a magyar nyelv és irodalom szakos diákokat e tárgy minden tudományágára oktatta. Ráadásul nem volt szobatudós, aki csak szaktanulmányokat írt volna, hanem nagyon is benne forgott a közéletben, hozzászólt a művelődési élet kérdéseihez, felfigyelt az új kötetekre, követte tanítványai pályáját. Alig volt olyan napilap és folyóirat Erdélyben, amelyben ne közölt volna.

Mi ez?