label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Muvelodes

« Vissza a főoldalra


Rajzolt levél a nyolcvanéves Banner Zoltánnak

Létrehozva: 2012. július 07. 01:32

ÁRKOSSY ISTVÁN

Banner Zoltán – FOTÓ: GRIN IGOR
Banner Zoltán – FOTÓ: GRIN IGOR
Ugye emlékszel, Zoltán? Mintha csak tegnap történt volna, hogy alig észrevehető szárnyakon, majdhogynem számolatlanul suhantak el fölöttünk az esztendők egy végtelennek tűnő ifjúkor határsorompókkal körbekerített, honi országában. De legyen bármennyire is múlékony a gyorslábú Idő, azért mégsem nyomtalanul távozott el. Mert relikviákként immár emlékül hagyta könyvtárad fölmagasló erődfalain a szellem mesteri ihletésű, gazdagon megmunkált építőköveit, amelyeket az évek során egytől-egyig magad formáltál olyanná, hogy azok a jövőben már ne csak az erdélyi, hanem az Összművészetek Pantheonját is méltóképpen szépíthessék. Így aztán szorosan egymáshoz simulva, ezentúl már könyveid is versenyt futnak az Idővel.


És e pillanatban úgy tűnik, akárha egy vásznon felsejlő képet látnék körvonalazódni szemeim előtt: amint békéscsabai házatok dolgozószobájának ablaka előtt állsz, szemtől szemben a reád őrzőként vigyázó, viharvert öregfenyővel. A rembrandti szűrt fényben hajszálaidon megcsillan a tiszta ezüstfehér, és a meghitt, alkonyi teret a családi zongorából áradó Schubert-dallamok töltik be, miközben a homályban tea illatos páragőze száll. A teremtő erejű béke perceiben, violaszín-horizontok ködfátyolát idézed fel pipafüst karikáin át, és talán
újrapergeted a karcos rövidfilmet is, amely arról szól: miként hódította meg egykoron lelked a Szépművészetek ellenállhatatlanul hívó szava, semmi egyébhez nem mérhető, szivárványként vibráló birodalma. Jól emlékszünk rá: valaha ez volt az az öntörvényűnek tekinthető ország, amely fölöttébb kiváltságosnak számított akkoriban, hisz egyedül az odavaló utazáshoz nem szükségeltetett sok pecsétes passzus; ahol a meglelhető harmónia tisztító árama nyújtotta a szépre áhítozó lelkek számára már-már az egyetlen lehetséges felüdülést. Igaz, aki e rendhagyó világ tájaira téved, az bizonyára nemcsak a várható sokszínű látvány gyönyörűségével számol, hanem azzal a kényszerűséggel is tisztában van, hogy: nincs többé onnan visszaút. Ma már látjuk, minő hivatástudattá vált a vonzalom, amelynek rögös ösvényét évtizedeken át a művészi felfedezés szüntelen örömével barangoltad be, egy valódi transzszilván peregrinushoz illő következetességgel, aki fáradtságos útjain talált kincsét mások elől nem titkolja el, ellenkezőleg: sokkal inkább megcsillogtatja; és teszi mindezt régóta már nemcsak az otthon földjén, hanem mindenütt, amerre jár, az Alföldtől hűvös Skandinávián át, el, forró Ausztráliáig.

„Művészettörténész, író, költő, előadóművész, akinek kutatási területe elsősorban a XX. századi és a kortárs magyar művészet, különös tekintettel az erdélyi magyar és a Békés-megyei régió művészetére”.Ekként határozza meg személyedet mára a honlap. Ám nekem, még mindezek mellett továbbra is a hajdani UTUNK szerkesztőségében, egy kéziratoktól roskadozó sárga íróasztal fölé hajló munkatárs, művészbarát és sorstárs vagy, akinek szellemi batyuja telis-tele volt pakolva mindenkor sürgető feladatokkal az örökké feszes határidők számhalmazai között. Kiállítás- és tárlatmegnyitókon, irodalmi vagy szavalóestek műsorában, emlékezetes nyári alkotótáborok meghívottjaként jó hangulatú művésztalálkozókon, de rádiós-televíziós fellépéseken és önálló esteken is gyakran láthattunk/hallhattunk, hiszen a jeles események nem kerülhették, s így nem is kerülték el figyelmed attól fogva, hogy végleg elkötelezted magad író-szerkesztőként a művészetek bűvkörében tevékenykedő, szemfüles krónikás felelősséget vállaló munkájával. Eközben maradandóvá lett számos tanulmány, kritika, esszé, verskötet vagy útirajz, és nagysikerű pódiumműsoraid emlékét immár szerte a nagyvilágban hanglemezek barázdái őrzik.

Árkossy István: Alea iacta est

Mégis, a felsoroltakon túl, kétségtelenül megkülönböztetett figyelmet érdemel az életműved súlypontjának is tekinthető művész-monográfiák látványossá duzzadt sorozata, ahol avatott tolladdal egy-egy oeuvre átfogó képét rajzolod meg; annak korszakos elemeit foglalod működő stílusrendszerek szövevényes összefüggéseibe; átélve, elemezve és átvilágítva a mű- és életműteremtés szerteágazó folyamatát. És teszed mindezt már hosszú évtizedek óta kötetről kötetre, a reád oly jellemző pallérozott költői nyelvezet gazdagságával, ilyenképpen is invitálva látványos felfedező útra a szépművészetek varázsa után áhítozó olvasót. Ezzel egy időben igazmondó tükröt is tartasz az alkotó elé. Persze, ne feledjük azt sem, hogy az effajta szövegtestek biztonságában őrizhető meg leghitelesebben jövendőnk számára a véges életű műtermek ma még tetten érhető, sajátos valósága, az ott lepergett művészsorsok sikerektől és megpróbáltatásoktól övezett eleven hangulata, más szóval azon jelenségek tiszta párlata, ami írásaid nélkül – valljuk be – előbb-utóbb bizonyára a feledés homályába veszne. Talán épp e miatt tekintek reád ma úgy, Zoltán, mintha magad lennél számunkra Erdélyország művészetének Giorgio Vasarija, aki valaha kortársként, letűnt századok homályából, a legalkalmasabb pillanatban mentette át utókorának az itáliai reneszánsz jeles művészeiről szóló pótolhatatlan életrajzgyűjteményében nagymesterek és tanítványok műteremtő mindennapjait, kincset érő opusuk aprólékos lajstromával.

S ablakodnál, az öregfenyő előtt elmerengvén, talán a karcos filmszalag kockáin bevillan számodra a sok közül egy olyan emlékkép is, amely még a hetvenes évek eleje tájékáról való, és amely a szerkesztőségben közösen eltöltött évtizedek egyik kedves epizódját idézi fel…

Visszatérő szokássá vált akkoriban kollégák frissiben napvilágot látott köteteinek pezsgődurranásokkal kísért megünneplése (innen származott az ötlet az emlékezetes „Pezsgő-díj” alapítására is), de kerekévfordulós, születésnapi köszöntésekben sem igazán szenvedtünk hiányt. Emlékszem, amikor körünkben a negyedik évtizedet ünnepelted, Erdély lelkiismeretének akkori doyenje, a kilencvenes éveit taposó Kós Károly bácsi is megtisztelt téged s a redakciót személyes jelenlétével. El-elnéztem, ahogy jellegzetes profilján, amelyre akkorra már kusza vonalakkal rajzolt mély árkokat az állhatatos Idő, a fényárnyék kettőse a legszebb összhangban egyesült. Bölcs szűkszavúsága valósággal élő szoborrá avatta, ahogy másoktól szerényen félrehúzódva, a maga teremtette csöndben elmerengett a távolba. Ám egy idő után, a soha szűnni nem akaró, harsány szerkesztői szóvirágok tűzijátéka közepette, hosszú hallgatását végre megtörve – jobbára csak önmagához intézett, morzsolt szavakkal –, ekképpen hallatta hangját: „De szeretnék én is még egyszer nyolcvanéves lenni…”.

És íme, Zoltán, te most épp azt a szép napot ünnepelheted, amelyre Kós Károly akkor, ott, jelenlétedben, oly őszintén vágyakozott.

Ma, a fehérhajú esztendők egyre értékesebb pillanataiban, jókívánságoktól övezetten, röpke időre azért megpihenhet kezedben a toll. De csak addig, amíg így a megtett útra tekintesz vissza, papírra vetett, költői soraid fölött: „…nagyon nézlek, figyellek Idő / s vonásaidban mind jobban felismerem magam…”.

Budapest, 2012. július havában


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap