label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
« vissza

Kolozsvári paloták a Szamos-hídon innen és túl

Egykori építtetők, akik megérdemelnék, hogy nevüket tábla is őrizze
Létrehozva: 2015. december 02. 02:12

SZERZŐ: NAGY BÉLA   

Elkezdődött a látványos épületek felújítása - ILLUSZTRÁCIÓ
Elkezdődött a látványos épületek felújítása - ILLUSZTRÁCIÓ
Kolozsvár legkiemelkedőbb és legszebb palotái közé tartoznak a Szamos-híd vagy Nagy híd két oldalán álló többemeletes bérházak. Közülük kettő a Széchenyi teret szépíti: a Babos-palota nemrég teljesen megújult (erről részletesen is beszámoltunk szeptemberi lapszámunkban), a vele szemben levő Széki-palota felújítása pedig szerepel a városházának több belvárosi műemlék épületet érintő tatarozási terveiben. A híd túlsó, északi oldalán levő két palota szintén átfogó javításra szorul. A munkálatok ráirányították a figyelmet az egyébként is figyelemre méltó épületekre: történetükre, építtetőikre, a paloták egykori rendeltetésére, a bennük és körülöttük zajló eseményekre – mindezekről a korabeli újságok szolgáltatnak hiteles információt. Sorozatunkban ismertetjük a négy palota régi történetét, tekintettel arra is, hogy sok adat kezd feledésbe merülni, illetve több helyen jelennek meg a valóságnak nem teljesen megfelelő információk.

A Benigni Sámuel által építtetett bérház ma Élián palotaként ismert

A Szamos-híd két oldalán elhelyezkedő épületek történeteiről a különböző források sajnálatos módon a nevekre vagy az építési dátumokra vonatkozóan olyan adatokat is tartalmaznak, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a valóságnak. Még szomorúbb az, hogy a nyomtatott vagy elektronikus útikalauzokban, városismertetőkben – mint például a „hivatalosnak számító” polgármesteri hivatal honlapja, vagy az elektronikus Romániai Magyar Lexikon (adatbank.ro) – számos téves, sokszor egymásnak ellentmondó adat, leírás jelenik meg. A Szamos–híd körüli négy palota valós történeteiről készült összefoglaló írás több hónapos levéltári és könyvtári kutatás eredménye.

„Nincs ezen a hídon semmi szép. Legfeljebb magas fekvése érdekes...”

Kolozsvár történetében az 1890–1912 közötti éveket joggal nevezhetjük a nagy építkezések időszakának. Ezekben az években a város valósággal megújul, a nagyvárosokhoz igazodó modern arculatot ölt. A város átalakulása, úgy is mondhatnánk, hogy a nyugat-európai nagyvárosok szintjéhez való közeledése, Albach Géza polgármester idejében (1886–1898) kezdődik el, hogy aztán Szvacsina Géza polgármester (1898–1913) vezetése alatt teljesedjék ki. E rövid, alig két évtized alatt számos, ma is álló, a város arculatát reprezentatív módon meghatározó épület, intézmény születik. Felépül az új vasútállomás épülete, a Vármegyeháza, az Egyetemi Könyvtár, a Közkórház, a Ferenc József Tudományegyetem új épülete, a Süketnémák és a Vakok Intézete, a törvényszék épülete, és a felsorolást még hosszasan lehetne folytatni számos közművelődési, szociális és egyházi intézménynek helyet biztosító épülettel. De jó néhány többemeletes bérház jellegű épülettel is ebben az időszakban gazdagodik városunk, hogy csak a főtéri Státus-palotákat, vagy a Kis-Szamoson átívelő Nagy híd négy sarkán álló épületeket említsük. Nem hiszem, hogy nagyot tévednénk, ha  ez utóbbi négy épületet egy közös gyűjtőnév alatt Négy-palotának neveznénk, hiszen bár külön álló épületek, jellegüknél, rendeltetésüknél és építési stílusuknál fogva valóságos épületegyüttest alkotnak. 

Négy-palota: kezdeti történetük feledésbe vész?

A Széchényi-tér korabeli képeslapon

A  Négy-palotát alkotó épületek a 19. század utolsó évtizedében születtek, s bár koruknál fogva nem számítanak öregeknek – egy épület számára 120–125 év nem nagy kor –, mégis kezdeti történetük, építésüknek körülményei vagy építtetőiknek nevei lassan a feledés homályába vesztek, vesznek. Sajnos ma már még mi, kolozsváriak is oly keveset tudunk ezekről az épületekről, és amit tudunk, az sem felel meg mindig teljes mértékben a valóságnak. Nem is  csoda, hiszen a nyomtatott vagy elektronikus útikalauzokban, városismertetőkben nagyon sok a fehér folt, és nem ritka a téves, egymásnak ellentmondó adat, leírás. Példának okáért, ha felkeressük a polgármesteri hivatal honlapját, a Széchenyi/Mihai Viteazul tér és a Wesselényi/Regele Ferdinand utca sarkán álló Babos-palotáról szó szerint ezt olvashatjuk: „Az épület terveit a híres építész és irodalmár, Kós Károly tervezte.” Azzal tökéletesen egyetérthetünk, hogy Kós Károly   híres építész volt, de, hogy 12 éves korában – ennyi idős volt, amikor a palotát építették –  épülettervezéssel foglalkozott volna, enyhén szólva túlzás. Az elektronikus Romániai Magyar Lexikon (adatbank.ro) Műemlék című fejezetében a Nagy híd körüli műemlék épületekkel kapcsolatosan azt állítja, hogy: „Elsőként 1893-ban a Széki-palota készült el, ezt követte a délkeleti sarkon a neobarokk Babos-palota, majd 1900 körül fejezték be az Élián- és Benig-palotákat.” De hát akkor az úgynevezett Élián-palota homlokzatán látható 1891-es évszám vajon mire utalhat? – tehetnénk fel a költőinek tűnő kérdést. Ez csak két, találomra kiválasztott példa a négy épületre vonatkozó elírások, félreértések közül, amelyek sajnos „hivatalos” jellegűek. Pedig épített örökségünk, műemlék épületeink megőrzésének, gondozásának egyik igen fontos eleme azok történetének részletes és pontos ismerete.

Vasút, Vashíd: óriási a jelentőségük a város számára

A Széki-palota, alól az Apostol patikával

Ahhoz, hogy a Nagy híd körüli paloták megszületésének körülményeit megismerhessük, az építési évek és az építtetők nevei körül felmerülő kérdéseket megfelelően tisztázzuk, kissé vissza kell kanyarodjunk az időben. Úgy két évtizeddel  a híd körüli építkezések megkezdése előtt igen fontos esemény történik Kolozsvár életében. Ekkor, pontosabban 1869. január 7-én elkezdődik a régi, fából készült vasúti indóház épületének építése, valamint Nagyvárad irányába az első vasúti sínek lefektetése. Még két év sem telik el, és 1870. szeptember 7-én megindulhat a vasúti közlekedés Kolozsvár–Nagyvárad–Budapest útvonalon. Újabb három év elteltével pedig Brassó irányába is elkészül a vasútvonal, és ezzel megindulhat a vasúton történő közlekedés Székelyföld illetve Brassó felé is. A vasúti közlekedés beindulása óriási jelentőségű a Szamos-parti város számára. A város amely a kiegyezést követően elveszti ugyan fővárosi státuszát, de továbbra is Erdély szellemi központja, a vasúti közlekedés megindulásával lehetőséget kap a kereskedelmi és  gazdasági félzárkózásra is. 

A Vashíd 1940-ben

A személy- és áruszállítás szempontjából a vasút egyre nagyobb és nagyobb jelentőséggel bír. Ez pedig nem marad hatás nélkül a kolozsvári Hóstát hídelvi fertályára  nézve sem. Egyre-másra jönnek létre az állomás környékén, illetve az akkori Nagy utcában (most Horea út) a kisebb-nagyobb árulerakatok, raktárépületek és a különféle műhelyek vagy üzletek. A negyed lakosságának száma rohamosan növekszik, újabb és újabb lakó- és bérházak épülnek. Az árú- és személyforgalom az állomás irányából a város központja felé, abban az időben a Nagy utca (a későbbi Ferenc József út) – Nagyhíd-utca ( később Teleky, jelenleg Einstein) vonalán zajlik, majd a  Szamost átívelő Nagy hídon keresztül éri el a Széchenyi teret. Az akkori Nagy híd, vagy Szamos-híd a Nagy híd utca folyó felőli torkolata és a Széchenyi tér mai 6. szám alatti épület helyén álló üres telek vonalán ívelt át a Szamoson. A vörösre festett, fedett, oldalt palánkokkal ellátott fából készült hidat, színe miatt, Veres-hídnak is nevezték az akkori kolozsváriak.

Az évek teltével, a forgalom egyre erőteljesebb növekedésével mindinkább nyilvánvalóbbá vált a város vezetése számára, hogy a híd már nem  képes betölteni addigi szerepét. De nemcsak a híd vált szűkké a megsokasodott forgalom számára, hanem az idevezető Nagyhíd-utca is. A helyzet megoldására 1884-ben, az akkori polgármester Haller Károly felkérte Debreczeni Balázst, a város főépítészét a helyzet orvoslását célzó rendezési terv összeállítására, ami hamarosan meg is történik. A rendezési tervben helyet kapott egy új híd megépítése is, amelynek helyét a Híd/Wesselényi utca irányába jelölték ki. Az új, akkoriban modern vonalúnak számító, acélszerkezetű híd 1889 májusára készül el. A kő talapzatok kivitelezését Maetz Frigyes kolozsvári építész és téglagyáros végezte el. Ezekre került aztán elhelyezésre a fémszerkezetű, tulajdonképpeni híd, amely a Schlik féle Vasöntöde és Gépgyár Rt. budai üzemében került legyártásra (ugyanaz a cég készítette el a későbbiekben a Fellegvár Erzsébet sétánya irányába vezető, szintén a királynéról elnevezett gyaloghidat is). Kezdetben a régi fahídhoz szokott kolozsváriak tetszését nem nyerte el egyértelműen a modern, íves formájú új híd. Maga Nagy Péter (id. Grandpier Emil, Kolozsvári Grandpier Emil édesapja) az Ó, csendes Kolozsvár című írásában a Vashídnak elkeresztelt hídról így ír: „Nincs ezen a hídon semmi szép. Legfeljebb magas fekvése érdekes, idegenek előtt sokszor félelmetes. Pedig egy szinten van az utcával.” 

FOLYTATJUK

Mi ez?

 


További főcikkek


További főcikkek
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap