Helytörténet – Kolozsvár – közelről

Kolozsvár bombázása

Asztalos Lajos

A Pálffy János utca és környéke a város 1941. évi belsőségi térképén. Bombatölcsér a Buzogány és a Pálffy János utca sarkán.
FOLYTATÁS JÚNIUS 5-I LAPSZÁMUNKBÓL


A légvédelem néma volt

Nagy Károly visszaemlékezésének folytatása:

„Csak az első hullámban érkező bombázókat láttam csúcsával előremutató nagy rombuszban szállni, s akkor még számoltam is őket. Hogy a második és a harmadik hullám gépei milyen alakzatban repültek, arra nem emlékszem. Az első robbanásoknál azt hittem, a légvédelmi ágyúk tüzelnek. De azok bizony meg se mukkantak. A sűrű bombarobbanások közepette valószínűleg nem is lehetett volna hallani őket.

Köztudottan három légvédelmi ágyú volt a városban. Egyik a vasútállomásnál, a Kerekdomb felé vezető hídon, a másik a Kerekdomb tetején, a harmadik a Vágóhíd mögötti Baromvásártéren. Egyetlen lövést sem adtak le. Igaz, ezeknek a lövedéke nem is érte volna el a magasan szálló gépeket. Ha alacsonyabban repülnek, bizonyára eltalálnak néhányat. Ugyanis egy olyan magyar találmányú célzókészülékkel voltak ellátva, amelyikkel a megcélzott gépet a gépágyú akár több lövés leadása közben is követte.

Feküdtünk az árokban

Nem tudom meddig, de mindenképp sokáig feküdtünk az árokban. Miután a robbanások megszűntek, akkor is. Nagy csend telepedett ránk. Aztán lefújták a riadót, s egy ideig továbbra is az árokban maradtunk.

Végül kikászálódtunk és elindultunk. A kis, négykerekű kocsit továbbra is magam húztam. Átmentünk a Szamos hídján, a Rákóczi-hídon, el a Szamos-parti Türr István utca [1918. december 1.] bejárata előtt, és balra befordultunk a Vasvári Pál utcába [Józsa Béla, O. Goga], Máthé István csatorna- és központifűtés-szerelő műhelye felé. Ott siralmas látvány fogadott bennünket: egyetlen ajtó, ablak sem volt ép. A közelben, a Fellegvári út végén, az emeletes házat elpusztító bomba robbanásától származó légnyomás valamennyit elrendezte. De szerencsére senki sem sérült meg.

A Boldog utcával szembeni ház, melynek pincéjében az egyik holttest gyűrűje alatt találták meg a cédulát: „negyedikén még élünk”. Részlet a város 1941. évi belsőségi térképéről.
 

 

A történtek miatt nyomott hangulatban tértünk vissza a Damjanich utca elejére, a Györke-féle asztalosműhelybe. Inasként ismét én húztam a kis, négykerekű kocsit. Nem sokkal ezután lényegében véget is ért műhelybeli tevékenységem, elbocsátottak. Addig sem igen volt munkánk, a bombázás után még annyi sem került.

Szedtem a lábam a műhelyből hazafelé, a Szentegyház utca 35. szám alá. Szüleim otthon voltak, s édesapámmal úgy határoztunk, hogy máris indulunk a Kerekdomb alá, az Imre király úton [Partizán] lakó édesanyjához, nagyanyámhoz.

A hidelvi templomtól lennebb,

a vasútállomás felé azonban nem engedtek. Láttuk a Református kórház romjait. Visszamentünk a Horthy úton, egészen a Varga kávéházig, és föltértünk az Erzsébet útra [Racoviţă]. A Kőváry-telepen a Kárpát utcán ereszkedtünk le, mert a Kalandos utcán [Mecanicilor] nem lehetett. Itt is több ház romokban hevert. Akik munkában voltak, életben maradtak, de az otthon maradottak közül sokan életüket vesztették.

Átmentünk a Kerekdomb felé vezető, vasút fölötti hídon. Ha már idáig jutottunk, látni akartuk, nem történt-e baja édesapám testvérének, sógora, Józsa Béla feleségének, nagynénémnek. Hogy odajussunk, jobbra befordultunk a Nádasmenti Buzogány utcába [S. Balint]. Az ebből balra nyíló második utca, a Zsigmond király útig [Máramaros] vezető Pálffy János [Jean Jaurès] sarkán azonban jókora bombatölcsér tátongott.

A Horthy útnak a Boldog utcával szembeni része, ahol az egyik ház pincéjében a cédula előkerült
 

 

A Buzogány és a Pálffy János utca sarkán álló házat és benne Zatler Béla asztalosmester műhelyét a robbanás ereje alaposan helybenhagyta, ablak, ajtó nem maradt épen. De a szomszédos kis, családi házakat sem kímélte. A Pálffy János utcában úgy húszméterenként egy-egy újabb bombatölcsér. Nagynénémék 11. szám alatti házának sem volt egyetlen ép ablaka, ajtaja, a háztetőről a cserepeket mind lefújta a légnyomás. Szerencsére, a nagy rémületen kívül senkinek sem esett bántódása. Az óvóhelyen úszták meg a bombázást.

Mindenütt romok

Mentünk nagyanyámhoz. A hozzávezető Nagyboldogasszony [Giordano Bruno], majd folytatásában az Imre király úton [Partizán] jobbra-balra romok. Nagyon sok házat ért találat. Nagyanyám lakását elkerülték a bombák. De nem volt otthon, sehol sem találtuk. Senki sem látta, senki sem tudott róla. Édesapámmal együtt aggódva siettünk vissza a belvárosba, haza. Vajon nem érte valahol az utcán a bombázás?

Megkönnyebbültünk, mikor otthon, Szentegyház utcai lakásunkon találtuk. A szőnyegbombázást a Kerekdomb alatti bombabiztos óvóhelyen vészelte át. Amíg mi őt kerestük, ő befelé igyekezett a sok helyt romokkal borított utcákon.

A Kerekdomb alatti, mint mondták, a város egyetlen bombabiztos óvóhelyén kívül még két hasonló létesítmény, úgynevezett fokozott biztonságú óvóhely volt a városban. Egyik a vasútállomás mellett, a másik a Majális utca 12. szám alatti Farkas-házban, vagy inkább -palotában.

»negyedikén még élünk«

Másnap bennünket, leventéket kivezényeltek romeltakarításra. A Kőváry-telepen, a Kismező, Kalandos temető melletti Kalandos utcában láttunk munkához. Azután a Kalauz utcában [Conductorilor] dolgoztunk. Gépek egyáltalán nem voltak, gyalogsági lapáttal, ásóval, kézzel igyekeztünk, ahogy tudtunk. A kis családi házak többsége romokban hevert.

Kolozsvár – közelről: A Horthy út jobb oldalának része néhány nappal a bombázás után
 

 

Sok helyütt testdarabok, emberi maradványok, jobb esetben holttestek kerültek elő a házak törmelékei alól. Néhány nappal a bombázás után a Horthy úton, a Boldog utcával szemben, egy vörös kővel borított emeletes ház beomlott pincéjében, az egyik halott gyűrűje alatt cédulát találtak. Ez állt rajta: »negyedikén még élünk«.

A város egy része tele volt a bombázókról leszórt fényes sztaniolszalaggal. Ezenkívül sok, úgynevezett bombagyutacs-kioldó is hullt a magasból. Mindegyik két kiálló, egy hosszabb és egy rövidebb szárral – a hosszabbikon nagyobb, négyágú, a rövidebbiken kisebb légcsavarral – ellátott dobozból állt. A nagyobbik légcsavar gyorsabban forgott, a kisebbik lassabban. A hatóság fölhívta a lakosság figyelmét, hogy mielőbb szolgáltassák be valamennyit, mert veszélyesek lehetnek, felrobbanhatnak.”

FOLYTATJUK