Helytörténet – Kolozsvár – közelről

Nádas, Békás, Cigánypatak, Gorbó

Asztalos Lajos

A SZERZŐ FELVÉTELEI– A házsongárdi Cigánypatak mielőtt a Házsongárdi körút (Cseresznyés utca, Cireşilor) alatti csatornába folyna. Bal oldalt a patak kiöntésétnek kivédésére emelt kőfal.
FOLYTATÁS LAPUNK MÁRCIUS 23-I SZÁMÁBÓL


Csillagvizsgáló út, Observatorului

1933: Str[ada]. Observatorului(stradă n fn ’utca’) [OF 31.]; 1937: Str. Observatorului [Br37]; 1941: Csillagvizsgáló utca [Kvát41]; 1945: Csillagvizsgáló utca; Str. ObservatoruluiCsillagvizsgáló utca [Kvut]; 1964: Str. ObservatoruluiCsillagvizsgáló utca; Str. Observatorului.

Nevét a közelben, a Majális utca 89. szám alatt, az első világháború után épült egyetemi csillagvizsgálóról a helyhatóság adta.

Csillagvizsgáló

Eddig négy csillagvizsgálót létesítettek Kolozsvárt:

1. A Belső-Torda (Egyetem) és a Farkas utca (Kogălniceanu) sarkán álló jezsuita kollégium csillagvizsgálója. A selmecbányai születésű csillagász, Hell Miksa irányításával épült, akár az egri, a budai és a nagyszombati csillagda. Az egyetemen tanító neves tudós egy ideig Kolozsvárt is dolgozott, majd 1755-ben a bécsi csillagvizsgáló igazgatójává, a bécsi egyetemen a mechanika tanárává nevezték ki [MÉL I. 702.].

2. A Majális utca végéhez közel, baloldalt, a 89. szám alatt, az első világháború után az egyetem által épített csillagvizsgáló. Elsősorban oktatási célt szolgált. Az 1970-es évek elejéig működött. Miután a Feleki-tetőn túl felépült az új, jóval nagyobb kupolájú, jóval nagyobb távcsővel fölszerelt csillagvizsgáló, ezt nem sokkal ezután lebontották. Telkén ma a 2006 októberében megnyílt Sigma bevásárlóközpont áll.

1941: „Csillagvizsgáló és légkörkutató intézet, ig[azgató]. Prinz Gyula dr. egyet[[emi]. nyilv[ános]. r[endes]. tanár, Majális utca 89.” [Tel41 6.].

Bár a Majális utca végén volt, róla kapta nevét a közeli Csillagvizsgáló út.

3. A város fölötti légkör szennyezettsége az 1960-as években szükségessé tette egy új, az eddigi csillagvizsgálónál jóval nagyobb és korszerűbb látcsővel fölszerelt, a szennyezett levegőtől távoli csillagvizsgáló építését. Ez az 1970-es években a Feleki-tetőn túl, de ehhez közel, épült fel.

4. A Házsongárdi körút (Cseresznyés utca, Cireşilor) bal oldalán, a 19. szám alatt, a Füvészkert (Botanikus kert) szomszédságában, a 2000-es évek elején épült az egyetem Matematika-Számítástechnika Karának két-kupolás csillagvizsgálója.

A Csillagvizsgáló út alatt csatornában átfolyó Cigánypatak a Műegyetemnek az 1980-as években emelt Építészeti Kara és a Kemény János utca (Csalhó, Ceahlău) bal oldala között bukkan ismét felszínre.

Kemény János (Csalhó, Ceahlău)

Kezdeti Iepurişte (iepure h fn ’nyúl’, az -işte, -şte a magyar -s névszóképző megfelelője, ’nyulas’, ’nyulak által járt, kedvelt hely’) nevét valószínűleg a Házsongárd neve egyik régebben feltételezett eredete, a ’nyulaskert’ jelentésű szász Hasengert alapján a hatóság adta. A Házsongárd tetején, a Csillagvizsgáló út jobb oldalán, északnak nyíló, a Házsongárdi útig (Házsongárdi körút, Cseresznyés utca), a Füvészkert (Botanikus kert) déli kerítéséig vezető utca. Az 1920-as évek végén alakult ki. 1948-tól a Házsongárdi körútnak az Árnyas utcát (Alexandru Borza) érintő, a Majális (Köztársaság) utcáig vezető részével együtt Elena Pavel néven külön utca lett.

1933: Str. Iepurişte [OF 29.]; 1937: Str. Iepurişte [Br37]; 1941: Kemény János utca [Kvát41]; 1945: Kemény János utca; Str. Kemény János utca [Kvut]; 1948: Str. Kemény János utca; Str. Elena Pavel utca [GKv 238–239.]; 1957: Str. Elena Pavel utca [Kv189., 198.]; 1964: Str. Elena Pavel utca; Str. Ceahlău.

Nevéta helyhatóság adta.

 

A patak itt egyenesen haladva észak felé csörgedez, majd balra, azután jobbra kanyarodik. Bal partját megközelíti a Barackfa (Caisului) utca vége.

Barackfa utca (Caisului)

A Házsongárdi körút (Cseresznyés utca, Cireşilor) Kert (Pasteur) utcai elejéhez közel, jobb oldalt nyíló, balra kanyarodó, majd kettős bal kanyarral a Házsongárdi körútba torkolló rövid utca. Az 1980. évi várostérkép részben kertek közti sikátort jelöl az utca előzményeként [Cj80]. Az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején kezdett kialakulni. A 2000. évi város térképen név nélkül szerepel [Kv00].

2005: Str. Caisului (cais h fn ’kajszibarackfa’) [Cj05]; Str. Caisului [Tel05–06 16., 18.]; 2006: Str. Caisului [Kv06].

Nevét a helyhatóság adta.

Itt a patak mély mederben csobog, a jobb partján álló villa kertjét magas kőfal védi. A Házsongárdi körút (Cseresznyés utca, Cireşilor) jobb oldalán álló magas vasrács mögött bújik ismét csatornába, hogy áthaladjon az úttest alatt.

Házsongárdi körút (Cseresznyés, Cireşilor)

A Kert (Pasteur) utca felső részében, baloldalt, a Füvészkert (Botanikus kert) kerítésétől nem messze, délkeletre nyíló, majd balra (keletre), majd ismét balra (északra), ezután jobbra (keletre) kanyarodó, az Árnyas utca felső végét érintve a Majális utcáig, kezdetben kertek közt vezető utca. Az 1900-as évek elején alakult ki. Az 1950-es évek elején kiépült egyenes folytatása a Majális utcáig. Balra kanyarodó része Pavel Elenanéven külön utca lett. Iepurişte, Cseresznyés utca, Pavel Elena.

1910: Házsongárdi körút[Kv910]; 1914: Házsongárdi körút[Cim14 168.]; 1923: Str. Grădinilor(grădinăn fn ’kert’) [Br 87., 98.]; 1933: Str. Grădinilor[OF 36.]; 1937: Str. Grădinilor[Br37]; 1941: Házsongárdi út[Kvát41]; 1945: Házsongárdi út; Str. Hajongardului –Házsongárdi utca[Kvut]; 1964: Str. Hajongardului –Házsongárdi utca;Str. Cireşilor(cireşh fn ’cseresznyefa’).

Nevét a helyhatóság adta.

A Házsongárdi körút (Cseresznyés) bal oldalán, a Barackfa utca (Caisului) végével szemközt nyílik a Magnólia zsákutca. Ennek jobb oldalához közel, a Házsongárdi körút bal oldalán álló ház mögött, az utcától néhány méterre, a Cigánypatak ismét felszínre jön. Bal partjához közel, az egyetem Matematika–Számítástechnika karának kétkupolás csillagvizsgálója áll.

Magnólia utca

A Házsongárdi körút (Cseresznyés utca, Cireşilor) elején, a Kert (Pasteur) utca utáni kanyart követően baloldalt, a Barackfa utca végével szemközt nyíló rövid zsákutca. A 2000-es évek elején kezdett kialakulni. Nyugati oldalának szomszédságában épült az egyetem új csillagvizsgálója (4. Csillagvizsgáló).

2005: Str. Magnoliei (magnolia n fn ’magnólia’) [Tel05–06 16., 20.]; 2006: Str. Magnoliei [Kv06].

Nevét a helyhatóság adta.

Néhány méterrel a kis csillagvizsgáló után a patak elhagyja ennek telkét és a Füvészkert, Botanikus kert területére ér.

Füvészkert, Botanikus kert

1859-ben, a Mikó Imre által az Erdélyi Múzeum-Egyletnek (később Egyesület, EME) adományozott tizenkét holdas, Alsó-Szén (Mikó, Klinika) utcai Mikó-kertben, az Egyesület kertjeként alakították ki. Ennek első őre, azaz igazgatója Brassai Sámuel volt.

FOLYTATJUK