A főtéri plébániaépület homlokzatán található latin nyelvű felirat, fordításban: Az 1773-as évben II. József, a dicsőséges római császár és a magyar királyság megkoronázott társuralkodója, miközben Erdélyt megszemlélte, június hó 25-ik napjától a 27-ig 44 órát ebben a házban töltött, midőn a kolozsvári egyháznak altorjai Benkő Mihály fehérvári kanonok volt a plébánosa.


 

Kőre jegyzett kolozsvári história (8.)ÖRDÖG I. BÉLA fotója