Géczi A. Jánosra emlékeztek az Egyetemi KönyvtárbanFERENCZ ZSOLT

A 2008 májusában elhunyt Géczi A. János íróra, a Kriterion és a Polis Könyvkiadó munkatársára, a Kalota Könyvkiadó alapítójára emlékezhettek a kolozsváriak kedden délután az Egyetemi Könyvtár konferenciatermében. A rendezvény keretében a megalapításának tizedik évfordulóját ünneplő Kalotát is köszöntötték, és bemutatták a Balázs Imre József által sajtó alá rendezett Géczi A. János Csak fiataloknak című, posztumusz gyűjteményes novelláskötetét. Közreműködött Balázs Imre József, Dávid Gyula és Demény Péter.


– Különös alkalom a mai, ünnepelnénk is, meg nem is: tízéves lett a Kalota, megalapítója azonban nem lehet köztünk. Álma viszont beteljesedett, az általa 1999-ben elindított egyszemélyes könyvkiadónak sikerült hobbiszinten űzött, önzetlen vállalkozássá fejlődnie – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a rendezvényre ellátogató népes közönséget Géczi Róbert, Géczi A. János fia. Bár apja, életében hallani sem akart arról, hogy egy, a mostanihoz hasonló kiadvány napvilágot lásson, tiltását megszegve Róbert konkrét lépéseket tett annak érdekében, hogy e könyv révén is emlékezhessen az utókor a Kalota alapítójára.

A posztumusz kötet utószavát író Balázs Imre József irodalomtörténész utalt arra, hogy 2006-ban a Kalota gondozásában jelent meg a Karácsony Benő addig kiadatlan novelláit tartalmazó Nyári délután a régi Fehérvárt című kötet, 1990-ben pedig, pályája elején tartó prózaíróként Géczi A. János működött közre (a szövegeket válogatta és az előszót írta) annak érdekében, hogy a Kriterion Könyvkiadónál napvilágot lásson a Líra című kötet.

– Géczi és Karácsony egyaránt az igazán lényeges dolgokra figyelt – magyarázta Balázs Imre József, majd részletesen kitért a Géczi A. Jánossal a könyvkiadás terén való sikeres együttműködésére. A Csak fiataloknak című kötet kapcsán kifejtette: a család közreműködése révén ezúttal a szerző két novelláskönyve anyagának újraközlésével és „az irodalmi sajtóban megjelent további három történet kötetbe emelésével” rajzolták meg a kivételes ember, Géczi A. János portréját.

Dávid Gyula irodalomtörténész a dévai betonelemgyárból Egyed Péter biztatására Kolozsvárra érkező Géczi A. János életútját ismertette. Elmondta: Géczi 1990-től, Bálint Lajos kiválasztott utódjaként, jóérzékkel és szenvedéllyel dolgozott a Kriterion kolozsvári szerkesztőségében, és sikerült továbbvinnie a ’70-es évek óta a kincses városban meghonosodott nézeteket. Hozzátette: a Polis Könyvkiadónál eltöltött időszaka után Géczi 1999-ben alapította meg a Kalota Könyviadót, ahol „ha keveset is, de válogatott könyveket jelentetett meg, a kínálkozó lehetőségek közül a rá jellemző igényességgel tudta kiválasztani az igazán értékeseket”. A mintegy 20–25 emlékezetes kötet közül Dávid Gyula az erdélyi magyar költészet, rövidpróza, dráma és esszé hat kötetes antológiáját, Szilágyi N. Sándor és Egyed Péter esszé- és tanulmányköteteit, Varga Attila jogtudományi tanulmányainak kiadását és Vass László Levente vershagyatékát emelte ki.

Demény Péter többek között arra utalt, hogy Géczi elvei felkavaróak és tiszteletreméltóak voltak egyidőben, és bár ritkán beszélt róluk, egész élete során nagyon ragaszkodott hozzájuk. – Hitet tudott adni a szavaknak, nyugodtan aludni is csak akkor tudott, ha munkáját jól végezte – magyarázta Demény. – János alakja mindörökre megmarad azok számára, akik ismerték és szerették, művei pedig az olvasókban élnek tovább – tette hozzá. Befejezésül Géczi Róbert apja naplójából olvasott fel három részletet, mintegy dióhéjban szemléltetve a jelenlévők számára mindazokat a kérdéseket, amelyekről apja életében írt.