A Hirschfeld család sporthagyatékaKILLYÉNI ANDRÁS

Hirschfeld Sándor és felesége, Teréz a tandemkerékpáron a Tátráig is eljutott
A kolozsvári családok porosodó ládáiból, félretett régi fényképei közül gyakran olyan szellemi értékek kerülnek elő, amelyeket sokszor értelmezni sem tudunk – egy fénykép, egy kordokumentum, egy sporteszköz, amely első látásra még mosolyt is előcsalhat ósdiságával. Ám ezek a kopott képek nemegyszer olyan információkat rejtenek, amelyek alapján képet alkothatunk letűnt idők rég feledésbe merült eseményeiről.

A felvételek a forrás megjelölésével sem használhatók!


Az elmúlt hetekben alkalmam nyílt megtekinteni Hirschfeld Sándor kereskedő régi, sport témájú fényképeit, amelyet unokái ma is féltve őriznek. Meglepetéssel pillantottam meg az egyik fényképen, hogyan kerékpározott száztíz évvel ezelőtt a fiatal Hirschfeld házaspár a „tandem”, azaz kétszemélyes kerékpáron. Egy másik fénykép a Sétatéren készült, ahol a hattagú család egy vasárnap délelőtt kedvére korcsolyázott. Fényképek sora bizonyítja, hogy városunk polgársága pezsgő sportéletet élt: a város polgárai családjukkal együtt rendszeres résztvevői voltak a különböző sporteseményeknek, versenyeknek. A Hirschfeld „sporthagyaték” fényképei elsősorban az 1890-es évek sporteseményeinek hangulatát őrizték meg.

Nagyon szeretett biciklizni
Hirschfeld Sándor 1859. október 16-án született Kolozsvárott. Nagyapja, Frigyes, Meinzból telepedett át a kincses városba, ahol nemsokára híres kőfaragó lett. Dinasztiát alapított, munkáit ma is láthatjuk a város több épületén is: a Kendeffy ház (Deák Ferenc utca 2. szám), a Redout kőfaragó munkáit ő kivitelezte. A halál is munka közben érte utol, a vasútállomás építkezésénél. Unokája, Lajos (Sándor öccse) nevéhez fűződik a marosújvári szódagyár, a Polgári Fiúiskola (ma a Műegyetem főépülete a Malom utcában) kivitelezése.

A fiatal Sándor iskoláit a Kolozsvári Kereskedelmi Akadémián végezte, itt is érettségizett 1876-ban színjelesre. Tudásának bővítése érdekében Pozsonyba utazott, ahol a fűszer- és gyarmatáru kereskedelmét tanulmányozta. Itt szoros barátságot kötött Fadrusz Jánossal, akivel együtt látogatták a helyi Széchenyi-kört.

Hazatérése után, 1883. november 22-én megnyitotta fűszer-, csemege-, gyarmatáru és borüzletét a „helybéli piacon”, azaz a Főtéren, a római katolikus plébánia földszintjén. 1884-től dr. Haller Károly, Kolozsvár polgármestere megkezdte a város modern arculatának kialakítását, a Szent György-szobor felállításakor Sándor a pénztárosi teendőket látta el, emellett több egyletben is tevékenykedett.

1885-ben megnősült, feleségül vette Léwy Terézt (1862–1962), házasságukból négy gyermek született: Sándor, Teréz, Erzsébet és Mária.

A Mátyás térről csemegeüzletét 1914-ben a Jókai utcai családi házba költöztette. Sas Péter feljegyezte, hogy saját házában kínálta finomságait, delikát áruit a hóbortos hírében álló, mágnásokkal kvarterkázó Hirschfeld Sándor, fényűzően berendezett csemegeboltjában. Az első világháború után miután fia hazatért 7 év orosz hadifogság után, átadta neki üzlete vezetését. Sajnos, a két világháború közötti gazdasági válság rányomta bélyegét a kolozsvári kereskedelmi életre is, így az ifjabbik Sándor 1930-ban bezárta üzletét.

A Hirschfeld családban a sport napirenden volt, mindenki szeretett mozogni és kirándulni. Idősebbik Hirschfeld Sándor az 1890-es évek elején vásárolta első kerékpárját, 1891-ben pedig a helyi Kerékpáros Egylet képviselői előtt bizonyítványt tett a kerékpározás fortélyainak elsajátításáról. Abban az időszakban még vizsgázniuk kellett Kolozsváron az új kerékpárosoknak, hogy bizonyítsák ügyességüket, hozzáértésüket e sporteszközön, valamint azt, hogy biztonságosan tudják használni.

Hirschfeld népes családja a Sétatéren
Hirschfeld nagyon szeretett kerékpározni, ezért nemsokára tandem-, azaz kétszemélyes kerékpárt vásárolt, amellyel kedvére karikázhatott feleségével együtt, aki szintén kedvelte a biciklizést. Útjaik során bejárták kerékpáron a Székelyföldet, illetve a Felvidéken a Tátrát, emellett részt vettek kerékpáros rendezvényeken és felvonulásokon is. Hirschfeldék előtt Kolozsváron csak Stampa Keresztély cukrászdatulajdonos és felesége rendelkezett tandemkerékpárral. A kerékpár mellett Sándor nagyon szeretett túrázni is. Túrabotjára fém plakettet helyezett el minden hosszabb útja után: Nagykirálykő, 1897, Magas-Tátra, 1899, Vlegyásza– Szamosbazár, 1900. Emellett feleségével és gyermekeivel rendszeres résztvevői voltak a téli sétatéri korcsolyarendezvényeknek. Lánya, Teréz, a gyermekek 1899-es korcsolyaversenyén harmadik díjat nyert, később pedig a kiváló korcsolyabajnok, dr. Hegyi Zoltán felesége lett. A családi hagyatékban fényképek sora örökítette meg az 1890-es évektől a sétatéri korcsolyázások emlékeit.

Az 1920-as évek közepétől, miután fiának átadta az üzlet vezetését, id. Hirschfeld Sándor feleségével Házsongárdi kertjében töltötte idejének legnagyobb részét kora tavasztól késő őszig. 85 évesen, 1944. február 4-én hunyt el, a Házsongárdi temetőben nyugszik. Felesége túlélte a háború borzalmait, házuk kisajátítását, a család értékeinek tiprását, majd a kegyetlen államosítást, és 100. életévében hunyt el Kolozsvárott.

Dr. Hegyi Zoltán – Kolozsvár kiváló műkorcsolyázója, versenyzője. Az 1908-as országos versenyen nyert először díjat (3. hely) a vidékiek számára rendezett műkorcsolya-vetélkedőn, majd 1911-ben aranyérmet nyert az országos műkorcsolyaversenyen, Kolozsvárott.