In memoriam Morvay István 1920 – 2008Turánitz J. Lajos„A halálom itt van, aminthogy már itt is volt mindig...

Úgy kell gondolni rá, mint utolsó lapjára egy olyan könyvnek, amelyet még olvasok”.

Morvay István fuvolaművész, zenekritikus a Kolozsvári Magyar Opera zenekarának alapító tagja 1920. szeptember 1-jén született Kolozsváron. Gyermekkorától megkezdik zenei képzését, hangszere a zongora, majd később a fuvola. Tehetségének tudatában életét a zeneművészet szolgálatába állítva képzeli el. Sajnos, tanulmányait ő is kénytelen megszakítani, hiszen mint sokan másoknak, a Sorstalanság az ő életébe is beleszól, először mint hadköteles munkaszolgálat, majd később munkatáborokba deportált áldozatként. 1945 őszére hazakerülve szülővárosába tovább folytatja tanulmányait mintegy vértezve önmagát a klasszikus zene misztériumának éltető erejével a Kolozsvári Magyar Művészeti Intézet zeneszakán.

1948. decemberétől a Kolozsvári Magyar Színház mellé szerveződő Népopera zenekarának alapító tagjaként 1972-ig, nyugdíjba vonulásáig szolgálja gyakorló zenészként a kolozsvári magyar nyelvű operajátszást. Később megírja visszaemlékezéseit anekdotákkal, humoros történetekkel tarkítva, szórakoztató formában a zenekari aknában töltött éveiről, amit a Szabadság napilap folytatásban közöl a 90-es évek elején. Hangverseny- és operakritikáival, előadás impressziókkal, észrevételekkel, tanácsaival élete végéig állandó tényezője marad közéletünknek. Operakritikusként nyelvezete változatos, szemléltető mondataival segítette tovább emelni a látás mércéjét a minőség javára, megfigyelő képessége maximális. Zenetudása a végtelen határát súrolta.

Emlékére olvassuk újra egy záróidézetét: „A változatos balettprodukcióban a magas sarkú tangó cipőket spicc-cipő váltja fel, sőt, egy bájos-humoros jelenetében a zsinórpadlásról leereszkedett kislány mezítláb álomszerű tangóba kezd, kezében hatalmas fekete szalagos ciprus-zöld gömbkoszorút lebegtetve nyolcvanhét szál sárga szegfűvel díszítve. Fekete selyemszalagon arannyal írt három szó olvasható: Köszönettel a Magyar Opera”

Boldog házassága, feleségének szeretete az eltelt 45 év házasság alatt az alkotó otthon nyugalmát, békéjét jelentette számára, beragyogta hosszú, köztiszteletben eltelt életét.

Nyugodjék békében. Emlékét megőrizzük.