Unipán Helga köszöntéseNÉMETH JÚLIA

Illusztráció Theodor Storm: Der kleine Häwelmann című, a Ion Creangă Kiadónál megjelent kötetéhez
Illusztráció Theodor Storm: Der kleine Häwelmann című, a Ion Creangă Kiadónál megjelent kötetéhez


A temesvári születésű művész 1962-ben végezte el a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola grafika szakát és még ugyanebben az évben jelent meg az Irodalmi Könyvkiadónál első könyvborítója is, amelyet George Bacovia Lila alkonyat című verseskötetéhez tervezett.

A folytatás összegzése azonban már korántsem ilyen egyszerű. Nehéz lenne összeszámlálni, hogy a Tankönyvkiadónál, a Daciánál, a Kriterionnál, a Ion Creangă Könyvkiadónál és a Polisnál, amelynek napjainkig aktív munkatársa, hány könyv- és borítóterve látott napvilágot. Csak utóbbinál 120-nál is több. Közben pedig rendszeresen jelentek meg a heti- és napilapokban, folyóiratokban – A Hét, Napsugár, Szivárvány, Neuer Weg, Karpatenrundschau, Igazság, Utunk, Jóbarát, Korunk, Dolgozó Nő, Urzica – illusztrációi és fölöttébb jellegzetes karikatúrái, amelyek jócskán gazdagították feltétlen híveinek táborát. S az elismerés sem maradt el. 1969-ben II. díjat nyer az Ifjúmunkás karikatúra pályázatán, 1970-ben az év legszebb könyvei versenyen díjazzák a II-os német olvasókönyvben megjelent illusztrációit, 1977-ben elnyeri a Suceavában megrendezett IV. Humorszalon Urzica-díját, 1978-ban II. díjat és ezüstérmet kap a szkopjei Nemzetközi Karikatúra Kiállításon, 1979-ben megkapja a Puls folyóirat különdíját a gabrovói IV. Kisplasztikai és Karikatúra Biennálén és még folytathatnám a sort. De Unipán Helgát elsősorban nem díjai avatják korunk egyik legjelentősebb könyvgrafikusává, hanem alkotásai, amelyekből igyekszünk szerény ízelítőt is nyújtani.

A könyvtervezés, a könyvgrafika, az illusztráció az egyik legigényesebb, legnehezebb, legproblémásabb képzőművészeti megnyilvánulási forma. Nem csupán rajzkészséget, technikai tudást, hanem különleges képzelőerőt és empátiát, beleérzőképességet igényel az alkotótól. Leginkább talán a műfordításhoz hasonlítanám. A képzőművésznek igazodnia kell egy egészen más nyelvezet, más művészeti ág művelőjének, a szó művészének érzelem- és gondolatvilágához. Két alkotó találkozása és sajátos frigye ez, amelyben a grafikus, az alkalmazkodás magasiskoláját kijárva úgy teszi magáévá az írói gondolatokat, hogy mellettük saját egyéniségét is megcsillantja. Mert a jó illusztrátor az író iránti maximális nyitottság, sőt egyfajta nemes alázat mellett is mindig önmagát adja. Egyéni megvilágításban fordítja képi nyelvre az író által közvetített élményanyagot, információt, történetet.

Ezért jelentenek különleges élvezetet Unipán Helga illusztrációi, könyvtervei is. Sajátos, de az irodalmi műhöz mindig hű, annak lényegét sugalló képi megjelenítései egyediek és összetéveszthetetlenek.

Egy könyvnek műtárgynak kell lennie – vélte a jeles szobrász és grafikusművész Ferenczy Béni – olyannak kell lennie, hogy már tartalmától függetlenül is gyönyörűséget okozzon, öröm legyen nézni, lapozgatni. Márpedig az Unipán Helga tervezte könyvek, az általa megálmodott és kivitelezett népszerű sorozatok kötetei teljes mértékben megfelelnek a Ferenczy Béni szabta követelménynek: modern műtárgyak. S hogy mitől válik egy könyv műtárggyá? A harmóniától. A kép és a szöveg összhangjától. Attól a kompozíciós egységtől, amelyet a könyvtervező képzel el és valósít meg a könyv formátuma, a tartalmat sugalló borítólap, a betűtípus megválasztása, az írott anyag és a képek egymáshoz való viszonya, a tipográfia rendje, a kötés módozata által.

Mikor kézbe veszünk egy Unipán Helga tervezte könyvet valójában észre sem vesszük, hogy abban mekkora munka halmozódott fel. Természetesnek tűnik az elrendezés, minden a helyén van, jó nézni, lapozgatni, gyönyörködni benne. Úgy érezzük, mindezt el sem lehetett volna képzelni másképpen, s a grafikus nagyvonalúan és játszi könnyedséggel oldotta meg feladatát. De éppen ettől jók művei. Mert a hatalmas munkamennyiség dacára sem izzadtságszagúak. Mert fantáziadúsak, precízek, gondolatgazdagok, lényegretőrően látványosak, tekintetcsalogatók. Mert valódi műtárgy-könyvek. Olyanok, amilyenekkel továbbra is gazdagítani szeretnénk könyvtárunkat.

Kívánunk hát erőt, egészséget és az eddigiekhez hasonló munkakedvet legifjabb hetvenévesünknek, aki április 15-én lépte át ezt a még nagyon sok, újabb izgalmas kihívást tartogató bűvös állomást.