Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, sógor és jó szomszéd,

HRUSKA ISTVÁN

május 15-én elhunyt. Drága halottunk földi maradványait ma, május 18-án, pénteken 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a Házsongárdi temető kápolnájából. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (5)

 


„Íme, hát megleltem hazámat,

a földet, ahol nevemet

hibátlanul írják fölébem,

ha eltemet, ki eltemet.” (József Attila)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy

dr. DANCSULY ANDRÁS

ny. egyetemi tanár

életének 91. évében, otthonában csendesen elhunyt. Szeretett halottunktól május 19-én, szombaton 12 órakor veszünk végső búcsút a Házsongárdi temető kápolnájában. Sosem felejtjük el. A GYÁSZOLÓ CSALÁD. (3)

GYÁSZHÍR