Beindult az iskolafejlesztési program Nagyenyeden

Haszonkölcsön-szerződést kötött az Erdélyi Református Egyházkerület és az önkormányzat

BAKÓ BOTOND

Haszonkölcsön-szerződést kötött az Erdélyi Református Egyházkerület, mint tulajdonos, a nagyenyedi városi tanács, mint bérlő, valamint a Bethlen Gábor Nemzeti Kollégium, mint végrehajtó azért, hogy részt vehessenek a Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium által működtetett, és a Regionális Operatív Program keretében meghirdetett iskolafejlesztési programban, amelyet az egyházi ingatlanban működő állami iskolák számára indítanak. Ez azért előnyös, mivel a törvényes előírások értelmében visszaszolgáltatott ingatlanban az oktatásügyi szaktárca nem eszközölt befektetéseket. A szerződés megkötése után az érintettek saját költségükön kidolgoztatják a beruházások megvalósíthatósági tanulmányát és a műszaki terveket, majd kötelezettséget vállalnak a munkálatok két százalékos önrészének fedezését illetően, nyilatkozta lapunknak Horváth Anna államtitkár.


A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium közel 400 éves történetében egyedinek mondható haszonkölcsön-szerződést kötött az Erdélyi Református Egyházkerület mint tulajdonos és a nagyenyedi helyi tanács mint bérlő, valamint a Bethlen Gábor Nemzeti Kollégium mint végrehajtó. A szerződés értelmében a helyi tanács 12 évre bérbe veszi a kollégium épületeit, amelyeket 2004-ben visszaszolgáltattak az egyháznak. Ennek keretében a bérlő biztosítja azt, hogy az épületeket, az udvart és a sportpályát eredeti történelmi rendeltetésének megfelelően használják, vagyis, hogy magyar nyelvű oktató-nevelő munkát folytatnak. Az egyezményben az is szerepel, hogy a tanács nem fizet bért ugyan erre az időszakra, de fedezi az iskola fenntartási költségeit.

A fiú bentlakás is korszerűsítésre vár Nagyenyeden
Szőcs Ildikó igazgató a visszaszolgáltatás és a szerződés között eltelt négyéves, vitáktól sem mentes időszak után örül annak, hogy végre révbe jutott az épületek sorsa. Ami az előzményeket illeti, megtudtuk: a tanügyminisztérium felhívta az egyházkerület figyelmét arra, hogyha rendelkezik ilyen jellegű szerződéssel, lehetőség van arra, hogy pályázati úton pénzalapokhoz jussanak, amelyekkel tovább fejleszthetik az iskola infrastruktúráját. Így született meg a jogi háttér a megfelelő biztonsági kitételekkel az anyanyelvű oktatás hagyományainak biztosítására. A szerződés addig érvényes, amíg a Bethlen-kollégiumban magyar nyelvű oktatás folyik.

Az iskola történetéhez hozzátartozik, hogy a kollégium folyamatosan cserélődő vezetőségének a 90-es években nem sikerült kellőképpen nyitniuk a felbukkanó lehetőségek felé. A tanintézményt fenntartó állami hatóságok pedig elhanyagolták az iskola karbantartását. A rendkívüli ragaszkodás és tisztelet az iskolatörténeti múlt iránt tartotta össze a közösséget, voltak szép, felemelő ünnepek, szoboravatások és mindez fontos volt a közösség fejlődése szempontjából. Nem születtek viszont életképes megoldások a befogadó épületek, udvar és sportpálya rendbehozatalára. A 2003-ban beomlott díszterem mindenkit megdöbbentett. A segítőkezek megmozdultak, de aztán mégis maradt a kopottság, a gyengén működő központi fűtés, a hideg termek, a sáros udvar, a dülöngélő kerítések, a málló vakolat, az elavult bentlakás és még lehetne folytatni a sort. Nem javultak tehát a tanárok és diákok munkakörülményei. Közben a 90-es években közel ezerre duzzadt a diáklétszám, de aztán egy évtized alatt csaknem a felére apadt.

2004 végén új szellem költözött az ódon falak közé. Ezt bátorította az új tulajdonos, az Erdélyi Református Egyházkerület. Az étkezde konyharészlegének felépítése, a Bagolyvárban létrehozott új bentlakás, a titkársági szobák új beosztása, a főépület folyosóinak rendbetétele jó kezdetnek számított az utóbbi években. Természetesen nem sikerült mindent megvalósítani, hiszen a tornaterem sürgős felújítása adminisztratív okok miatt a mai napig késik, és még nagyon sok a tennivaló ezenkívül is.

Ezután is a pályázatok lesznek a fő pénzforrások, de a helyi költségvetés is elérhető lesz az iskola fenntartási költségeinek szempontjából. Az önkormányzat költségvetéséből máris kiutaltak egy összeget. Elkezdték a fiú és lány bentlakás korszerűsítését is, amelyhez a Szövetség a Szórványért Alapítvány és az Egyházkerület is hozzájárult, és idén talán megoldódik a tornacsarnok ügye is.

Az új szerződés feljogosít a reményekre, főleg azzal, hogy felszabadítja és összefogja azokat az erőket, amelyek érintettek abban, hogy a Bethlen-kollégiumban kedvezőbb munkakörülményeket teremtsenek.