Matematikáról másképpen, BonchidánA diákok gyakorlatorientált matematika foglalkozásokon vettek részt
Szeptember elején zajlott a bonchidai Bánffy-kastélyban a csíkszeredai SimpleX Egyesület által szervezett, kísérleti oktatást bemutató tábor, amelyen Erdély több városából (Csíkszereda, Marosvásárhely, Szászrégen és Kolozsvár) vettek részt diákok és tanárok.


A tábor szakmai koordinátora dr. András Szilárd, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem adjunktusa és a PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe, romániai partnere a Babeş-Bolyai Tudományegyetem) nevű FP7-es projekt hazai koordinátora volt, de a sikereshez jelentős mértékben hozzájárult Nagy Örs, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Szilágyi Judit, a Báthory István Elméleti Líceum és Tamási Csaba, a Márton Áron Líceum tanára. A tábor célja kettős volt: egyrészt a diákok gyakorlatorientált, kíváncsiságvezérelt matematikafoglalkozásokon vettek részt (pl. Súlypontok a geometriában és a valóságban, Az igazságos osztozkodás problémája, Kísérletek számítógéppel címmel), másrészt a foglalkozások tervezése, kivitelezése és szakmódszertani elemzése tanári továbbképzés alapját is képezte. A tábor szakmai programját egy több száz logikai játékra (fa és fém ördöglakatok, Happy Cube, Impuzzable stb.) épülő játszóház egészítette ki.

A foglalkozások során a résztvevők kipróbálhatták a SimpleX egyesület tagjai által – a PRIMAS nevű FP7-es európai projekt számára – készített tananyagok egy részét, és bepillantást nyerhettek a kíváncsiságvezérelt oktatás működésébe, ahol a diákban végbemenő tanulási folyamat, annak minősége és hosszú távú eredménye válik elsődleges fontosságúvá, nem pedig a tananyag tartalma. Érdemes kiemelni a táborban történő oktatásnak a hagyományos oktatástól eltérő két fontos jellemzőjét: a táborban a diákok nem egyénileg dolgoztak, hanem csoportokban, a tananyagot pedig nem a tanárok építették fel, illetve mutatták be, hanem a legtöbb fontos probléma, következtetés, tulajdonság a diákok tevékenysége alapján fogalmazódott meg, nagyrészt a diákok által. Ez a típusú oktatás és tanulás (inquiry based learning) igen nagy kihívás mind a tanároknak, mind a diákoknak, és azon túl, hogy ennek széles körű terjesztése az Európai Bizottságnak benyújtott több jelentésben konkrét ajánlásként szerepel (lásd pl. a 2007-es Rocard jelentést: Science Education Now: a renewed pedagogy for the future of Europe), a minőségi matematikaoktatás egyik elengedhetetlen kelléke.