Torockó(bakó)

Csaba testvér az ereklyével
Sokakat vonzott március 27-én, vasárnap délután a torockói unitárius templomba az a program, amelynek során a gyülekezetnek és a vendégeknek bemutatták Szent László ereklyéjét, amelyben a három létező koponyadarabból egy, a legkisebbik van beépítve. Az értékes ereklyét Győrből hozták, és március 26. és április 12. között 21 erdélyi helységben mutatják be, Nagyszalontától Torockón, Szászvároson, Székelyföld különböző helységein, Déván és Aradon keresztül vissza Győrig. A Bőjte Csaba atya körül szerveződött csapat a húsvét előtti böjti időben indult neki a zarándoklatnak, és meggondolkoztató üzenetet hozott: „talán soha nem volt ekkora szükség alázatos elcsendesedésre, életünket megújító bűnbánatra, testvéri összefogásra, kitartó higgadt becsületes munkára…”


Az ismertetőben a célok és a program mellett Rózsás József idős nagyszalontai lakos verse is megtalálható: Szent hagyományunk épen adtad át: Szeressük mindig Istenünk s hazánk. / Nehéz szívvel kérve kérünk: Jöjj Szent László, mentsd meg népünk, / S vezéreld égből hősök magzatát!

Csaba testvér a tőle megszokott közvetlenséggel szólt a torockóiakhoz: – Egyházunk tanítása szerint Szent László ma is él a Jóisten jobbján, mint Erdély népének, földjének védőszentje, patrónusa. A sok panaszkodás helyett neki kell látni a problémák megoldásának. A siker érdekében közösséget kell alkotni, egymás felé fordulni úgy, ahogy a torockói unitárius testvérek befogadtak bennünket, hogy együtt közösen keressük a megoldásokat mondta, köszönetét fejezve ki a vendéglátó Ferenc Gábor unitárius lelkésznek. – Szent László példája az, hogy ő a szeretet mellett tudott dönteni, amely képes átalakítani a világot – összegezte Csaba testvér.

A szórólapon röviden összefoglalva a kettős állampolgársághoz szükséges gyakorlati tudnivalók is megtalálhatók. Csaba atya követői között ott voltak a szentmihályi, aranyosgyéresi, tordai, sínfalvi, dévai, szászvárosi plébánosok is, a nagyszalontai gyermekotthon kis lakói pedig rövid verses-zenés műsorral kedveskedtek az egybegyűlteknek. Teljes létszámmal résztvettek a misén a torockói Szent Teréz Gyermekotthon lakói is. A hideg templomban lélekmelegítőnek bizonyult az ereklye bemutatása és a szép húsvét előtti gondolatok.