label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
« vissza

Ritmusok az V. Erdélyi Vándoregyetemen

Létrehozva: 2012. november 17. 11:02

SZERZŐ: ERCSEY-RAVASZ FERENC   

A résztvevők főleg a központi fogalom – ritmusok – zeneelméleti, néptánci, filmművészeti és helytörténeti-néprajzi vonzataival ismerkedtek
A résztvevők főleg a központi fogalom – ritmusok – zeneelméleti, néptánci, filmművészeti és helytörténeti-néprajzi vonzataival ismerkedtek
Az Erdélyi Gondolat (ErGo) Egyesület immár ötödik alkalommal szervezte meg a lassan hagyományosnak számító Erdélyi Vándoregyetemet. A rendezvény egyik sajátossága, hogy minden évben Erdély más-más tájegységén kerül rá sor, így az elmúlt években Homoródfürdőre, Torockóra, Krasznamihályfalvára, illetve Kisdisznódra, idén pedig Nyárádszentlászlóra került a sor, hogy otthont adjon neki.

Az is jellemző, hogy minden vándoregyetemnek van egy viszonylag lazán értelmezett központi témája, amelyhez az előadások valamennyire kötődnek, így létrejön egyfajta tematikai egység annak dacára, hogy az előadások mindegyikét más-más tudományág szakértője tartja – természetesen a saját témakörében. Idén ez a központi téma a „Ritmusok” volt.

Idén – újdonságképpen – egy pár napos előkészítő is volt, képzési program, amelyen a résztvevők főleg a központi fogalom – ritmusok – zeneelméleti, néptánci, filmművészeti és helytörténeti-néprajzi vonzataival ismerkedtek meg.

A tulajdonképpeni vándoregyetemet – Simon Károly, az ErGo Egyesület köszöntő szavai nyitották meg, amelyben ismertette az egyesület létrejöttének körülményeit, a vándoregyetem gondolatának fejlődését a mai stádiumig. Másnap reggel Ötvös István magyar politológus tartott elsőként előadást A magyar politika 20. századi ritmusai címmel. Mi a hasonlóság és mi a különbség egy sakkjátszma és a politikai stratégiázás között? Milyen lehetséges lépéskombinációk közül választhat adott helyzetben a hatalmon levő, vagy a hatalomra törekvő politikus? Mi a szerepe a tömegnek, mi történt 1945-ben, 1956-ban ebből a szempontból? – ilyen és ehhez hasonló ravasz kérdésekről, és a rájuk adható, sokszor meglepő válaszokról szólt az első óra.

Majd radikális váltásként, egy pillantás a legkorszerűbb jelenbe s kissé a jövőbe is: a Google alkalmazottja, Lévai János a Google Mapsről, a Youtube-ról, a különböző alkalmazásokról mesélt, de arról is, milyen az élete, illetve munkája az internetes megavállalat egy fiatal erdélyi alkalmazottjának. A jövő sokat ígér, a lehetőségek tárháza végtelen, és csak a fantáziánkon (illetve a lazítás, munkahelyi csocsózás közben támadt vad ötleteken) múlik, mi lesz a következő népszerű alkalmazás. És bár a Google valóban sok adatot gyűjt és tárol rólunk, mégsem „nagy testvér”.

Ismét szakirányváltás: Szabó Á. Töhötöm, a BBTE Bölcsésztudományi Kara Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének munkatársa arról a változásról beszélt, ami az idő felfogásában és beosztásában következett be akkor, amikor a globális piac és a vele járó közgazdasági diskurzusok lettek jellemzőek még vidéki, hagyományos földművelő környezetben is.

Megtudtuk, hogyan tagolódott az idő a mezőgazdasági munkák természetes ritmusa, a vásárok időszerűsége, a kisebb-nagyobb piaci körök kapcsolódási sémái folytán s miként folyt ez egybe a modern piaci időbeosztás fogalmaival a falusi emberek életében.

Ismét politika, ezúttal hazai síkon. Szabó István Gergő politológus, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa a soron következő választások perspektíváit elemezte. Szóba került a politikai összkép és kontextus, az előzmények, a nyár óta tartó politikai válság. Felvázolódtak a választási rendszer különösen bonyolult sajátosságai és a magyar választók és pártok lehetőségei.

Ezután – látszólag – könnyedebb műfajok kerültek fókuszba. Felméri Cecília nem először vendége a vándoregyetemnek, de ezúttal ősbemutatóban volt részünk: Eladó remények című filmjét most vetítették először, s rögtön az első képkockák egyértelművé tették: ez nem könnyed szórakozás. Emberkereskedelem. Emberrablás, hálózatok, ezer euróért eladott életek, álmok, remények. Hét név, hét romániai lány esete. Metaforikusan fedett arcok és – biztonsági okokból – módosított nevek. Emlékek, könnyek, s egy nyitott kérdés, hiszen a hét eset hétféle háttér, hétféle okozati összefüggés: nincs tipikus hiba, nem lehet rámutatni egy mozzanatra, nincs az az egyetlen beazonosítható rossz döntés, amitől valaki áldozattá válik. Felméri Cecília érdeme, hogy a nagyfokú empátián túlmutatóan nem feszítette túl a botrányskálát: a film nem az áldozattá vált nők szenvedéseinek részletezésére lett alapozva, sőt, mellőzi is azt, akárcsak az üresen kongó erkölcsi tanmese-szerűséget. Felmutat, önmagáért beszéltet s engedi, hogy megemésszük a látottakat-hallottakat.

Más film, ezúttal Zágoni Bálinté. Ez is dokumentum, de teljesen más jellegű, hiszen a Janovics Jenő a magyar Pathé életrajzi alkotás. Archívumokból előkerülő fényképek, fakult filmkockák és a kortársak és szakértők elbeszélései nyomán elevenedik meg előttünk a huszadik század eleji Kolozsvár e kitűnő, zseniális alakja, aki mindenét, teljes vagyonát és életét rááldozta a város színházára és megalakította annak filmiparát.

A napot két koncert zárta: először Beke István Ferenc gitárművész kalauzolta el közönségét Bach töretlen barokk ritmusfolyamataitól a kortárs szonáták dzsesszes ritmikájáig s vissza, majd végképp a dzsesszé lett a szó, a Plan B együttes tolmácsolásában.

A vándoregyetem második napját Fóris László (Ludwig Boltzmann Tüdő-érkutató Intézet, Graz, Ausztria) előadása nyitotta meg, aki a szív- és légzésritmusok, pulzusok, görbék világába vezetett. Mik az aritmiák és veszélyeik, hogyan mérik és diagnosztizálják azokat, mi a szívciklus és a perctérfogat? És persze szó esett az alkohol, a kábítószerek (különösen az úgynevezett etnobotanikumok) és gyógyszerek hatásáról is.

A helytörténet, a Nyárád­mente megismerésének első, elméleti szakaszát vezette ezután Barabás László (Marosvásárhelyi Református Kántor-Tanítóképző Főiskola), aki a táj történeti, néprajzi, földrajzi-gazdasági tagolódásairól beszélt. Kiderült, hogy van Murokország, és hogy az alig hetvenegynéhány kilométernyi Nyárád mentén fekvő hatvan falu több erős sajátságot felmutató kis társadalmi mikrokozmosz gyűjteménye – valóságos néprajzi kincstár.

Majd Obornyi Beáta (ELTE, Biológiai Intézet, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék) vezetett el minket a növények világába, megvizsgálni az együttműködés és a versengés különböző ritmusainak alakulását. Mikor melyik stratégia a nyerő: segíteni a szűkölködőn, vagy rovására hízni? Mit tanulhatunk a repkénytől s milyen módszereket mutat fel a lóhere? Mire emlékeztet a rák? Hogyan érvényesül központi kontroll és finom egyensúly a szűkös, illetve bőséges források világában? – ilyen és hasonló kérdésekre is született válasz.

Az előadótér kissé átalakult a következő előadás kedvéért, hiszen Néda Zoltán, Tyukodi Botond és Boda Szilárd (BBTE Fizika Kar) előadása érdekes kísérleti bemutatókkal is járt. A szóban forgó kutatáshoz a kezdeti ötletet Ligeti György Szimfonikus költemény száz metronómra című műve adta. A fizikusok arra voltak kíváncsiak: el lehet-e érni azt, hogy több metronóm – valamilyen semleges módon összekapcsolva, de külső „karmester” nélkül szinkronizálódjon úgy, ahogy a tapsolók különböző ritmusai is szinkronizálódnak a vastaps kialakulása folyamán? A ketyegő szerkezetek egymásrahangolódásából levont következtetések igencsak figyelemre méltóak, hiszen – az együtt ritmikusan villogó ázsiai szentjánosbogarakhoz hasonlóan – a metronómok is módosítanak saját ritmusukon, hogy egy közös ritmust vehessenek fel.

Nagy Bálint Zsolt (BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Magyar Nyelvű Intézet) Esőtánc az árfolyammal című előadásával a tőzsdék, előrejelzések, gazdasági mutatók és jóslatok világába érkeztünk, kifürkészni az árfolyamok ritmusát. A világméretű válságok és a mindent beborító pénzügyi szféra kontextusában fokozottan érvényesülnek azok a jóslási-jelzési technikák, amelyekben sok közgazdász szinte vallásos meggyőződéssel hisz, bár legtöbbjük alig hatásosabb a közmondásos horoszkópnál. „Fej és vállak”, „csésze” és más hasonló fantázianevű tipikus görbék közepette próbálják előrevetíteni a „gazdasági időjárást”, azaz az árfolyamok, vásárlási és eladási szándékok alakulását.

Az utolsó előadás Bárdi Nándor (MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest) A kisebbségi magyar közösségek társadalmi átalakulása 1989 után volt. Ennek során hét közép-európai országban vizsgálta meg a magyar népesség átalakulását, a számbeli fogyását, a társadalmi szerepek és a többséghez való viszony átrendeződéseit, a különböző társadalomtörténeti folyamatok tükrében.

Kósa András László (Magyar Kulturális Intézet, Bukarest) sem először vendége a vándoregyetemnek, mint ahogyan a DeLaFunk együttes sem. Az est könnyed zárásaként tehát előbb borkóstolóra került sor, amelyben a somlói Kolonics-pincészet finom termékeit mutatta be Kósa András László – a remek borok mellé kitűnő humorát és jókora szakértelmét is mellékelve – majd a népszerű, feldolgozásokat játszó együttes éltette a bulit a nagyon kései (vagy inkább már nagyon korai) órákig.

A vándoregyetem utolsó napja teljes egészében a helyismeret gyakorlati oldalának lett szentelve, Barabás László kalauzolta el a résztvevőket a Nyárádmente különböző falvainak látványosságai, figyelemreméltó néprajzi sajátosságai között. A nyárádszentlászlói, középkori unitárius templomtól a nyárádszeredai Bocskai-szobron és a jobbágytelki tájházon át a Kájoni János emlékét őriző, immár szürkületben megtekintett mikházai kolostorig megannyi látnivaló, megannyi féltve őrzött érték, felderítetlen, vagy csak részben ismert néprajzi hagyaték, hagyomány, rítus várja az idők múlását, vagy talán a következő autóbusznyi kíváncsi fiatal tekintetét, az okát, akik nem sajnálják a félig járhatatlan utakat s eljönnek felfedezni önmaguknak s az utókornak Nyárádmentét.


További főcikkek


További főcikkek
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap