label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
« vissza

Közös fellépés a kalotaszegi templomok restaurálásáért

A turisztikai körforgás részeseivé válhatnak a helyi közösségek
Létrehozva: 2010. november 26. 02:25

SZERZŐ: FERENCZ ZSOLT, ZAY ÉVA   

A magyarvalkói templomban viszonylag ép csontvázat, szétszórt csontokat és koponyákat is találtak – FERENCZ ZSOLT
A magyarvalkói templomban viszonylag ép csontvázat, szétszórt csontokat és koponyákat is találtak – FERENCZ ZSOLT
Állami intézmények, alapítványok, az egyház, a gyülekezetek támogatásával restaurálnak több évszázados Kolozs megyei műemléktemplomokat – köztük a bogártelkit, farnasit, kalotadamosit, magyarbikalit, magyarfodorházit, magyargyerőmonostorit, magyarvalkóit. A tervezési szakaszon túlmenően egyes településeken elkezdődött a felújítás, mások még az engedélyek megszerzésénél tartanak. A munkálatokat Maksay Ádám építőmérnök, az Erdélyi Református Egyházkerület műszaki előadója vezeti. A restaurálás a feltárásban és a kutatásban dolgozó régészektől, művészettörténészektől, biológusoktól, statikusmérnököktől a tervező építészekig több szereplőt megmozgat. Az évszázadok során megrongálódott értékes templomok helyreállítását az utókor is szívügyének tartja. Magyarvalkón különféle leletek kerültek felszínre, a restauráláskor akár értékes freskók is előbukkanhatnak. [Szóljon hozzá!]

Műemléktemplomok javítására, restaurálására vonatkozó urbanisztikai engedélyeket bocsátott ki a héten Alin Tişe, a Kolozs Megyei Tanács elnöke: a tanúsítványok a magyargyerőmonostori, a havasrogozi (Székelyjó község), a fodorházi (Páncélcseh község), a kalotadamosi (Kalotaszentkirály község) és a magyarvalkói (Kiskalota község) templom restaurálásával kapcsolatos legfontosabb teendőket tartalmazzák. A közlemény szerint a felújítási munkálatok során törekednek arra, hogy a templomok építészeti stílusa ne sérüljön.

Magyargyerőmonostoron a település belterületén lévő református templomot újítják fel: a munkálatok során a templom külső és belső falán a régi, cement alapú vakolat leverését, a falak újravakolását és mésszel való lefestését, a templomtető kijavítását és kicserélését, valamint a villamoshálózat helyreállítását célozzák meg.

Az életveszélyes állapotúra rongálódott fodorházi református templom tornyának tetőzetét, a torony falainak felső szintjét és a templomhajó tetőszékét megerősítik. A tető favázát újra cserélik, deszkával vonják be. Az elképzelések szerint az új tetőcserepek ugyanolyanok lesznek, mint a régiek, emellett a templom nyugati részén az asztalosmunkákat is elvégzik.

Kalotadamoson a műemléktemplom padlózatát és a vakolatot kell kijavítani, emellett zsindellyel vonják be a templomtetőt és a szükséges külső munkálatokra is sor kerül. A magyarvalkói református templom falában az esővíz okozott károkat, a talajvíz pedig megrongálta a padlót: a sérült faállomány restaurálása mellett megerősítik a boltíveket és a falakat, korszerűsítik a tetőszerkezetet és a belső falakat, megjavítják a padlót, villannyal működő fűtési berendezést szerelnek fel, továbbá korszerűsítik a villamoshálózatot és kicserélik a villámhárítót.

Folyamatos egyeztetések zajlottak

„Az urbanisztikai tanúsítványok újabb állomását képezik a megye turisztikai fejlesztésének és a kulturális épített örökség megőrzésének. Döntő szerepet játszanak a kulturális és vallásos turizmus fejlesztésében. Támogatásukra nem kevesebb, mint hárommillió lejt költött az utóbbi három évben a Kolozs Megyei Tanács”, olvasható a közleményben.

Legutóbb idén nyáron, a Kulturális Minisztériumtól és a megyei tanácstól kaptak finanszírozást templomrestaurálásra a Kolozs megyei falvak. Fekete Emőkétől, a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es alelnökétől megtudtuk: a magyarlakta településeken lévő templomok közül a magyarvalkói 40 ezer lejt kapott tervezésre az állami költésgvetésből, a kulturális minisztériumtól pedig további 40 ezret tervezésre és 50 ezret kivitelezésre. A kulturális minisztérium ugyanennyi pénzt (40 ezer lejt tervezésre, 50 ezer lejt kivitelezésre) a magyargyerőmonostori templom esetében, a kalotadamosiaknak pedig 10 ezer lejt utalt ki a megyei tanács.

– Fontos, hogy ezeket a műemléképüleket rendbe hozzuk, ennek érdekében különböző egyeztetések zajlottak az elmúlt időszakban a kulturális minisztérium és a Kolozs Megyei Tanács között. A közösségeknek a turisztikai körforgásba való bevonása érdekében elengedhetetlen a templomok karbantartása – magyarázta Fekete Emőke.

Magyargyerőmonostoron a tető károsodott

Az országos restaurálási program részese lett a magyargyerőmonostori református templom is. Esetében a szükséges kutatások és a kiviteli terv megvalósult, ezeket az egyházkerület is támogatta. A restaurálás folyamatát a kolozsvári M&M Design K.F.T. tervezte – tájékoztatott Maksay Ádám építőmérnök, az Erdélyi Református Egyházkerület műszaki előadója.

Hover Zsolt helyi lelkipásztor a zsindelyezés mihamarabbi elvégzését említette a legégetőbb problémának, tavasszal ugyanis a jég elverte a tetőt, s nagyon komoly károkat okozott azon az oldalon, ahol korábban már lecserélték a zsindelyt. – Ez a legrégibb templom a térségben, közvetlenül a tatárjárás után kezdték el építeni (XIII. század eleje). Értékeivel a hívek is tisztában vannak. Akárcsak a kalotaszegi templomokat általában, a magyargyerőmonostorit is szép számban látogatják: aki csak teheti, főként ünnepekkor igyekszik eljutni a templomba, de az „átlagos” vasárnapokon is sokan részt vesznek az istentiszteleteken – mondta Hover.

Széleskörű kutatások Magyarvalkón

Magyarvalkó első írásos említése 1249-re nyúlik vissza. A település és környéke az 1330 és 1730 között élt Valkai család birtoka volt, amelynek tagjai egész vagyonukat az egyházra hagyták. A református templom idén került be az országos restaurálási programba. – A felújítás előfeltételét képező felmérési, tervezési folyamat 2009 májusában kezdődött el, azt követően, hogy a magyarvalkói presbiterek jelezték a református egyházkerületnek, hogy a templom zsindelyezése megrongálódott – tájékoztatott Maksay Ádám.

A felújítás kiviteli tervének elkészítését az Országos Örökségvédelmi Intézet támogatta. A művészettörténeti kutatást, falkutatást, biológiai szakvéleményt, régészeti feltárást, tartószerkezeti szakvéleményt és megvalósíthatósági tanulmányt összegző tervezési szakasz megvalósulásának első támogatója az Erdélyi Református Egyházkerület volt, amely nyolcezer lejjel járult hozzá a kutatási költségekhez. A vallásügyi államtitkárság a maga során 40 ezer lejt szánt a műemléktemplom kutatási és tervezési munkálataira, tudtuk meg Maksay Ádámtól. Az Országos Műemlékvédelmi Bizottság engedélyének birtokában, valamint az urbanisztikai engedély által előírt többi jóváhagyás (környezetvédelmi engedély stb.) és végül a javítási engedély megszerzése után jövőre feltételezhetően licit írható ki a kivitelezési munkák elkezdésére.

Az M&M Design, műemlékek helyreállítására szakosodott tervező cég által elkészített kiviteli tervben a templom gótikus tetőszerkezetének minimális beavatkozással történő megerősítése, a tető újrazsindelyezése, a külső cementes vakolat eltávolítása, új szellőző vakolat elkészítése, a kazettás mennyezet restaurálása, a talajnedvesség felszívódását csökkentő, úgynevezett drén-rendszer kialakítása és tereprendezés, a villanyhálózat felújítása, kibővítése és egy gazdaságos padfűtési rendszer kialakítása szerepel.

– A felújítási munkálatok folyamatát tulajdonképpen a zsindelytető károsodása indította el, de mint kiderült, az 1960-70-es években eszközölt, szakszerűtlen javítások, a falak megfelelő szellőzését akadályozó, külső cementes vakolat miatt a templom nedvesedése is fokozódott. A padló beroskadt, így javítását szükségszerű módon megelőzte a templom alatti kriptában végzett, szakszerű régészeti feltárás – magyarázta Maksay Ádám.

A műemlékek kutatására, gondozására vonatkozó, romániai és európai jogszabályok szellemében, két hétig zajlott feltárást a területi műemlékvédelmi bizottság engedélyének megszerzése, a munkaszerződés megkötése, valamint a régészeti leletek törvényes megőrzőjének (ez esetben a kolozsvári Archeológiai és Művészettörténeti Intézet) a kijelölésére vonatkozó egyezmény aláírásának lépései fémjelezték – tájékoztatott a régészeti munkacsoportot vezető Adrian Andrei Rusu, a fent említett intézet középkorra és koraújkorra szakosodott kutatója. A régészeti vizsgálódás célja a kriptát már korábban feldúló „kincskeresők” nyomán maradt leletek számbavétele, a XVIII. századi kripta alapjainak állapotvizsgálata, illetőleg a románkori templom esetleges maradványainak feltárása volt – magyarázta a kutató. A régészeknek valóban sikerült korábbi építmények nyomait kimutatniuk, de vizsgálódásuk tere szűknek bizonyult konkrét megállapítások leszögezéséhez.

– A feltárás a felújítási terv követelményeinek, avagy a helyi közösség igényeinek függvényében terjeszthető ki. Valószínű, hogy amikor elkezdődik a kriptába hatoló forrás vizének szükségszerű lecsapolása, ismét munkába lép a régészeti kutatócsoport – mondta Adrian Andrei Rusu.

„Kincsekre” bukkantak

– A magyarvalkói református templom kriptájában feltárt leletek jegyzéke egy 1515-re, illetőleg egy 1859-re datált pénzérmét, 260 bronzból készült koporsó-díszszeget és XVIII. századi vasszeget, tíz darab XVI-XVII. századi díszszeget, vasból készült övcsat-töredéket, háromba tört kardot, freskótöredékeket, koporsószegeket, koporsó-kapcsot, néhány kerámiadarabot, díszítő tagozatos kőtöredéket, egy ép és egy törött hajtűt, bronz ruhakapcsokat, valamint két nyílhegyformájú bronzdíszt tartalmaz – közölte a kutató. – A feltárás során egyetlen, viszonylag ép csontvázat találtunk, illetve szétszórt csontokat, koponyákat, amelyek a feliratok tanúbizonysága alapján a Valkai család (három felnőtt és egy kislány) porhüvelyeinek maradványai lehetnek – részletezte. Mint mondta, a XVIII. századi kripta alatt több rétegben sírhelyek találhatók, amelyek közül a legrégebbi az Árpád-korban keletkezhetett. A régészeti rétegeket azonban meglehetősen megbolygatták a különböző korszakok vállalkozó kedvű kincskeresőinek „kutatógödrei”.

A magyarvalkói templomban egyébként több, régészeti és művészettörténeti szempontból értéket képviselő, különböző építéstörténeti periódusokból származó tárgyi emlék maradványai is megtalálhatók (boltozati bordák, keresztelőmedence töredékei stb.). A szószék lépcsőjébe egy reformáció előtti, latin feliratú reneszánsz sírkő darabját építették, tudtuk meg Adrian Andrei Rusutól. A régész úgy vélte, a kriptába vezető alagútra vonatkozó helyi legenda alaptalan, ugyanis kiépítését csaknem ellehetetleníti az, hogy a templom magaslatra épült.

– Amikor a tényleges felújítás elkezdődik, és a templomban elkészül az állványzat, a boltozatokon meg kell vizsgálni, hogy nem rejt-e falképeket a vakolat. Az irodalom ugyanis utal ezek létezésére, de a fent említett tervezési szakaszban, anyagi keret hiányában nem volt erre lehetőség – jelezte Maksay Ádám.

Tavaly januárban Lukács Ferenc valkói lelkész belátta alkoholfüggőségét és Magyarországra ment gyógyulni, emiatt kimaradt a restaurálás folyamatából, s hazatértekor, július után sem avatták be. Sajnálatát fejezte ki, hogy a presbitérium és közötte kialakult áldatlan helyzetben – az augusztusban folytatott elsőfokú és a tegnap megtartott másodfokú egyházkerületi tárgyalás idején – nem tájékoztatták a munkálatok menetéről.

– Néhány ember kivételével pedig a gyülekezet tagjai sem tudják, hogy mi zajlott a templomnál. A presbitereknek közgyűlésen kellett volna tájékoztatniuk erről a gyülekezetet – mondta Lukács. Ezzel magyarázható, hogy a falusiak körében el is indult a találgatás, hogy kik dolgoznak a templomban, és vajon milyen kincseket találtak az ásatás során.

További templomokat restaurálnának

Kalotadamos fazsindellyel fedett református temploma a XIII. század végén épült. – Igyekeztünk minden követ megmozgatni annak érdekében, hogy sikerüljön felújítani az ottani templomot – értékelte Póka András György kalotaszentkirály-zentelki polgármester. Ágoston Attila kalotadamos-jákótelki lelkipásztortól megtudtuk: az elmúlt időszakban 16 ezer zsindelyt vásároltak 12 ezer lej összértékben, s mivel a megyei tanácstól egyelőre 10 ezer lejt kaptak, a fennmaradó részt saját forrásból finanszírozták. A templom külső és belső vakolását a gyülekezet önerőből végezte, mintegy 40 ezer lejnyi hozzájárulással. A következő lépés a zsindelyezés és a festett kazetták restaurálása lesz. Maksay Ádám hozzátette: a templom esetében lezárult az épület felmérése, az engedélyeztetési terv összeállítása pedig folyamatban van, főtervezője a kolozsvári M Restauro K.F.T..

A magyarbikali templom felújítása is elkezdődött

Kutatási és tervezési munkálatok zajlanak a fent említett cég irányításával a szintén felújításra szoruló farnasi, magyarbikali templomoknál is. Maksay Ádám arról is beszámolt, hogy a farnasi református templom restaurálásának engedélyezési terve elkészült, és a felújításhoz szükséges építési engedéllyel is rendelkezik. A folyamat következő lépése anyagi támogatást pályázni a kivitelezésre. A terv önerőből, az egyházkerület, a Communitas Alapítvány és a Szülőföld Alap támogatásával jöhetett létre.

A magyarbikali református templom esetében a restaurálást engedélyező terv és az építési engedély birtokában már elkezdődtek a gyors beavatkozást lehetővé tevő munkálatok. Az építőmérnök emlékeztetett: az életveszélyes, utólag hozzáépített külső lépcsőházat lebontották és megerősítették a falazatot. A terv önerőből és az egyházkerület, valamint a Szülőföld Alap támogatásával készült, az eddigi kivitelezési munkálatokat pedig a Kolozs Megyei Tanács és a bánffyhunyadi önkormányzat támogatta.

A bogártelki református templom esetében önerőből, az egyházkerület és a Kolozs Megyei Tanács támogatásával elkészült a teljes kiviteli terv (a főtervező az M&M Design), rövidesen az építési engedélyt is megszerzik – összegzett Maksay Ádám.


Hozzászólások

Kommentek küldése csak bejelentkezett felhasználók által lehetséges.

További főcikkek


További főcikkek
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap