label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Multidezo

« Vissza a főoldalra


Helytörténet – A két kolozsvári honvéd vértanú

Kolozsvár – közelről
Létrehozva: 2013. október 15. 03:13

Asztalos Lajos

Tamás András neve a régi emlékoszlopon - TULOGDI JÓZSEF
Tamás András neve a régi emlékoszlopon - TULOGDI JÓZSEF
FOLYTATÁS OKTÓBER 8-I LAPSZÁMUNKBÓL


Sikertelen Házsongárdba temetés

Az áldozatokról országszerte hosszú évekig nem lehetett megemlékezni. Az elnyomatás ellenére Tamás András és Sándor László emléke elevenen élt. 1868-ban, egy évvel a kiegyezés után, a csíki honvédegylet a kivégzés helyéről a Házsongárdi temetőbe szerette volna vitetni Tamás András hamvait.

„A vértanúhalált szenvedett Tamás András honvédezredes teteme nyughelyéről reméljük, hogy közelebb biztos adatokat fogunk nyerni. A hulla annak idején koporsóba tétetett, s így nyomai könnyebben lesznek feltalálhatók. Az ünnepélyes eltakarítás alkalmával a csíki honvédegylet küldöttség által fogja magát képviseltetni. Azon esetben, ha az átszállítás a köztemetőbe már lehetetlen volna, a csíki honvédegylet folyamodni kíván, engedtessék meg mostani nyugvóhelyen állítani fel az emlékoszlopot s egyúttal kérni fogja nemes Kolozs megyét, hogy az esetben szüntessék meg a gonosztevők vesztőhelyéül használt ama helyet és környékét.

Az obeliszket képző emlékrajzon a következő sorok olvashatók: Kik becsület, honszerelem székely vitézzé avatták / Tamás András honvédezredes hős csontjai nézd itt porladnak / Koszorút a hősnek sírhalmához. Tűzz rá honti babérkoszorút / Emléke legyen örökre áldva. Áldva legyen ő, a vértanú! 1849

Az apátsági templom szentélye mellett álló régi emlékoszlop feliratos oldala

Megragadjuk az alkalmat felhívni a Kolozs megyei és kolozsvári honvédegyletet az emlék felírását eszközölni s munkásságával oda törekedni, hogy a Székelyföld vértanúinak porai minél előbb a vesztőhelyről eltakaríttassanak. Az egyletnek ez gyöngéd és hazafias kötelessége, hogy felszólításunk bizonyosan nem fog siker nélkül maradni.” (Magyar Polgár, 1868. V. 1., 109. old.)

Házsongárdi emlékoszlop

Tamás András hamvainak Házsongárdba temetési terve nem sikerült, földi maradványai a kivégzés helyén maradtak. Ennek ellenére 1869-ben, a csíkszéki honvédegylet, több lelkes kolozsvári polgár támogatásával a Házsongárdi temetőben, sír nélküli követ állíttatott Tamás András emlékére. Ezért van, aki tévesen azt állítja, hogy itt is nyugszik és ez a sírköve.

Tamás András 2002-ben helyreállított emlékoszlopa a Házsongárdi temetőben - A SZERZŐ FELVÉTELEI

Az oszlop felirata azonban nem az egy évvel korábban, a Magyar Polgárban közölt lett, hanem az alábbi:

EMLÉKÉRE
VOLT CS(ászári). K(irályi). HUSZÁR ŐRNAGY
KÉSŐBB HONVÉD ALEZREDES
CS(ík).MADÉFALVI
TAMÁS ANDRÁSnak
KI SZÜ(letett). OCT(ober). 26 1784.
HAZA IRÁNTI SZERETETÉÉRT
MINT VÉRTANU KISZENVEDETT
KOLO’SVÁRT NOV(ember). 9. 1849.
EMELVE
CS(ík).SZÉKI HONVÉD EGYLETT ÁLTAL
TÖBB LELKES KOLO’SVÁRI
POLGÁROK HOZZÁJÁRULTÁVAL
1869.

Az emlékkő 3 m magas, tetejét zárt urna díszíti. A születés és a kivégzés időpontja egyaránt téves. Sándor Lászlót a szöveg nem említi. A felirat több helyütt olvashatatlanná kezdett válni. 2002 tavaszán az RMDSZ belmonostori szervezetének azóta elhunyt elnöke, Bitay Csaba kezdeményezésére és szorgalmazására a belmonostori szervezet és az Ambasador Club anyagi támogatásával az emlékoszlopot helyreállították, újat faragtak.

A felirat maradványa - TULOGDI JÓZSEF

Tulogdi József hívta föl a figyelmemet, hogy a régi emlékoszlop ma is megvan. Monostoron, az apátsági templom szentélyétől néhány méterrel keletre áll. Feliratának egy része lemállott. Mint említette, néhány évvel ezelőtt felvételt készített arról a darabról, melyre Tamás András nevét vésték, s amelyet a haranglábban helyeztek el.

Az oszlop tovább pusztul, feliratának felső fele hiányzik. A felirat fölé keresztet véstek, ennek ma már csak halvány nyoma látható.

A két vértanú sírja

A kolozsvári 1848–49. Országos Történeti Ereklyemúzeum fölkutatta sírjukat. Amely a kivégzőhely közelében, az emlékoszloptól délre, néhány száz lépésre, a vasút jobb oldalán volt. 1896-ban Kelemen Mihály földjén. Szerinte itt, a sírgödör kiásása miatt, kavicsosabb a föld. Az emlékoszlop felállításakor a sírhelyet feliratos kővel jelölték. Valószínűleg nem a legpontosabban, hiszen a kivégzés után, az önkényuralom idején nem volt lehetőség sírkő elhelyezésére. Orosz Ferenc 1933. évi városismertetőjében ez olvasható: „Az emlékoszlop mögött távolabb, a vasúti töltés túloldalán [jobb oldalán], felirattal ellátott kőoszlop jelzi sírjukat.” [Orosz Ferenc: Cluj–Kolozsvári Kalauz, Kolozsvár, 1933., 61.]. Ennek ma nyoma sincs.

Folytatjuk


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap