label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Riport

« Vissza a főoldalra


Folyamatos fejlődésben a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium

Beszélgetés dr. Demény Piroska nevelési aligazgatóval
Létrehozva: 2008. április 30. 06:36

SIMON ZSUZSANNA

Demény Piroska aligazgató, egyben osztályfőnök végzős diákjai körében
Demény Piroska aligazgató, egyben osztályfőnök végzős diákjai körében
Milyen legyen a 21. század iskolája? Mit tanítson? Milyen ismereteket, műveltségelemeket, értékeket közvetítsen? Milyen kompetenciák fejlesztésében segítsen, és főként hogyan? Ezek a kérdések gyakran felmerültek az elmúlt évtizedek oktatáspolitikájában. Egyre erősödött az a szemlélet, hogy a részletes tárgyi tudásnál sokkal fontosabb az a tudás, amely a minden iránt nyitott, tanulni vágyó, információt felkutató, megtaláló és alkalmazó egyén jellemzője. Olyan készségek-képességek kellenek ehhez, amelyek ösztönöznek, és feltételt teremtenek a tudás mindenkori frissítésére, az élethosszig tartó tanulásra. Az információs társadalomban a tudásszerzés helyszínei is megváltoznak. A formális tanulás nagy része már nem az iskola falain belül zajlik, az informális tanulás szerepe felértékelődik. Elkerülhetetlen az iskola válasza erre a folyamatra: a tanulásszervezési módok, a pedagógus-szerep, a tanórai módszerek változásaival, a tanulói kompetenciafejlesztés új útjaival.


Demény Piroskát, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium nevelési aligazgatóját arról kérdeztem, mennyire érzékeli a pedagógiai kihívásokat és a változásokat a nagyenyedi alma mater, és mit tesznek tanulói kompetenciafejlesztés és eredményesség erősítése érdekében.

– Hadd térjek ki előbb arra milyen az ideális iskola. Ha visszagondolunk saját diákkorunkra, avagy pedagóguspályánk oktatási intézményeire, valószínűleg nem kell sokat töprengenünk azon a kérdésen, hogy mi jellemzi a jó iskolát. A gyerekek azonnal megmondják, hogy miért szeretnek (vagy éppen nem szeretnek) iskolába járni. Szerintem a jó iskola legfőbb kritériuma a gyermekközpontúság, amely családias, nyugodt iskolai légkört, gyermekszerető pedagógusokat, az iskolába szívesen járó tanulókat, alkotásra serkentő, motiváló környezetet jelent. Az is kritérium, hogy jó pedagógusok tanítsanak az iskolában, azaz szakmailag maximálisan felkészültek legyenek, és lelkesedéssel, pedagógiai elhivatottsággal végezzék munkájukat. Mindezektől függ ugyanis az oktatás-nevelés minősége, a magas szakmai színvonal, az igényesség biztosítása.

– Hogyan segíti a kollégium vezetősége a pedagógusok szakmai felkészülését?

– Európai Uniós csatlakozásunk, illetve a nálunk is egyre inkább begyűrűző Bologna-i folyamat új kihívások elé állítja a pedagógustársadalmat. Ebből a felismerésből kiindulva az iskola vezetősége több olyan továbbképzést szervezett tavaly, amelyek a pedagógusok módszertani megújulását és modern ismeretekkel való felvértezését segítették elő. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), illetve a gyulafehérvári Tanítók Háza közreműködésével folytattuk az óvónő, illetve tanítók Magister nevű képzésének megszervezését. Így Fehér megye magyar óvónőinek és tanítóinak lehetőségük nyílt magyar nyelvű továbbképzésen részt venni Nagyenyeden. Az Apáczai Közalapítvány egymillió forintos támogatásának köszönhetően képzésünket kiterjeszthettük a magyar nyelven tanító tanárokra is. A támogatásnak köszönhetően neves anyaországi és erdélyi szakembereket hívhattunk meg képzéseinkre. Így lehetett vendége a kollégiumnak Vekerdy Tamás neves pszichológus, Falus Iván és Kotschy Beáta a budapesti ELTE, Ludányi Ágnes és Szilágyi István az egri Főiskola, Nanszákné Cserfalvy Ilona a debreceni főiskola tanárai. A decemberben zajló iskolai csendes napok rendezvényein sem feledkeztünk meg a tanárokról: a budapesti Jesenius Továbbképző Központ előadói: Béres Tamás, Kodácsy Tamás és Simon Eszter vallásos témákkal kapcsolatos előadásokat tartottak tanároknak, diákoknak egyaránt. Az elő adásokat érdekfeszítő megbeszélések követték.

Pedagógus-továbbképzésben nincs hiány
Kollégáink aktívan bekapcsolódtak a megye által meghirdetett továbbképzésekbe is: az osztályfőnöki munkával kapcsolatos kurzust Vass Tünde kolleganőnk tartotta és 41 pedagógus vett részt rajta. A gyulafehérvári December 1 Egyetem közreműködésével kétmodulos tanári továbbképzésre került sor a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban. Ezen az Nagyenyed és Marosújvár környéki pedagógusok nagy számban vettek részt: iskolánkból 10-en. Idén is folytatni kívánjuk szakmai továbbképzéseinket: együttműködünk a Magyarországi Drámapedagógiai Társasággal, a budapesti Alela Műhellyel, akikkel közösen pályázunk. Ezek a pályázatok lehetővé teszik pedagógusaink számára az állandó fejlődést. A jó munkalégkör és a megfelelő nívójú tanítás a tanulói teljesítményekben is érzékelhető: diákjaink jó eredményekkel térnek vissza a különböző megyei, illetve országos, nemzetközi vetélkedőkről. Gondolok itt a tantárgyversenyekre, matematikavetélkedőkre, vers- és prózamondó versenyekre, illetve a diáktudományos ülésszakokra. A diákok sikere az iskola elismertségét, jó hírét öregbíti.

– Az is lényeges jellemzője egy iskolának, hogy milyen jellegű és mélységű tudást nyújt. A tanintézmény felkészít-e a következő iskolai fokon való továbbtanulásra, illetve mennyire alkalmazható a megszerzett tudás az életben, ad-e alapot a későbbi boldoguláshoz?

– A Bethlen-szellem olyan erős, életre szóló kötődést jelent, amely összehozza, s – a líceumi évek befejezése után – gyakran visszahozza diákjainkat a régi iskolába. Ilyenkor örömmel hallgatom beszámolóikat: nagyon sokan egyetemet végeztek, doktoráltak, néhányan külföldi egyetemeken tanítanak. Ami viszont számomra a legfontosabb: hogy mindannyian becsületes és elégedett emberekké váltak. Ezért gondolom azt, hogy igenis a kollégium felkészítette őket az életre a tanórákon és az iskolán kívüli tevékenységeken egyaránt.

– Milyen iskolán kívüli tevékenységeket szerveznek a kollégiumban?

– Minden korosztálynak megvan a maga kis programja. Szülők igényeit felmérve vezettük be az elemi osztályok számára a délutáni korrepetálást, a tanítói felügyelettel történő tanulást. Így a kisdiák már az iskolában megtanulja a másnapi leckét, elvégzi a házi feladatokat, s utána megy haza. Kisdiákok számára működtetjük heti rendszerességgel a Mesekuckó tevékenységeit. A furulyaoktatás, úszás, táncház, kórus és a népi gyermekjátékok, a cserkésztevékenységek mind gyermekeink személyiségének testi és lelki fejlődésének zálogai.

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban a tavalyi tanév kulturális eseményei a tanár – diák – szülő kapcsolat harmonikusabbá tételét célozták meg. Ezt a célt szolgálták iskolán kívüli rendezvényeink. Iskolánk hagyománnyal rendelkező eseménye a gólyák irodalmi bemutatkozása, illetve a gólyabál. Ennek a megszervezésénél a IX. és XII-es osztályfőnökök segédkeztek. Zenés-táncos vidám műsorral fogadtuk a fiatal „gólyákat”, ők pedig versmondással és általános műveltségi vetélkedővel bizonyították: megérdemlik a BGK-s diák jelzőt.

Az erdélyi református iskolák tanévnyitóját tavaly Nagyenyeden ünnepeltük. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Papp Géza Püspök, illetve az erdélyi református iskolák képviselői. A tavaly a nagyenyedi kollégium, pontosabban az iskola református vallástanárai vállalták el a vallás tantárgyverseny országos szakaszának lebonyolítását is.

Sikeres versenyek, megmérettetések
A kollégium diákjai tavaly is több versenyen bizonyították helytállásukat tudásukat és felkészültségüket. Gondolok itt elsősorban a különböző tantárgyversenyekre, országos megmérettetésekre, diáktudományos ülésekre, ahonnan diákjaink szép eredményekkel tértek haza. (pl. a IX-es Sipos Ágnes a magyar tantárgyverseny országos szakaszán dicséretben részesült). Népi táncegyüttesünk és a Collegium Gabrielense régizene-együttes belföldi és külföldi fellépéseivel népszerűsítette az iskolát.

A kollégium diákjainak tudományos munkáját Dr. Szőcs Gyula is elismerte, akinek javaslatára és anyagi támogatásával hirdettük meg tavaly először a Pápai Páriz Ferenc – diáktudományos pályázatot. A pályázatra beérkezett diákdolgozatokat a BBTE tanárai értékelték. Az eredményhirdetésre a március 15-ei ünnepségek keretén belül került sor, amikor bemutatták a nyertes dolgozatokat, kiértékelték azokat, a nyertes diákok pedig értékes jutalomban részesültek.

A Fenichel Sámuel nevét viselő diákkör tagjai külföldi neves tudományos ülésszakokon vettek részt, illetve a Bethlen-napi tudományos ülésszak megszervezése is a diákkör tevékenységéhez tartozik. Az iskola nyílt napjai, a Bethlen-napok alkalmával szervezett tudományos ülésszakot iskolánk véndiákja dr. Dominich Sándor támogatta, így a nyertes diákok azon is szép jutalomban részesülhettek.

Iskolán kívüli tevékenységek
A tavalyi tanévben Szakács Júlia XII. B osztályos diáklány kezdeményezésére iskolánkban is megalakult az Erdélyi Magyar Ifjak nagyenyedi szervezete, amely a Bethlen-napok alkalmából szép irodalmi – zenés összeállítással mutatkozott be.

A Bethlen-kollégium diáktanácsának javaslatára tavaly április 1-jén diáknapokat, ún. „fordított napokat” is tartottunk, amikor is néhány órára tanár-diák szerepet cserélt.

A 2007-es év hagyományos Bethlen-napi rendezvénysorozatára május 11–13. között került sor. Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Matekovits Mihály minisztériumi vezérigazgató, a testvériskolák képviselői, véndiákok és barátok.

Megyei szintű szavalóversennyel emlékeztünk Áprily Lajos költőre, a kollégium néhai tanárára születése és halála évfordulóján. Az iskola véndiákjáról, Sütő Andrásról is megemlékeztünk: emlékére kopjafát állítottunk a Kós-épület előtti térre. Múlt évben ünnepelte a keresztény világ Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800 évfordulóját. Árpádházi szentünket várjátékkal ünnepeltük mi is: iskolánk diákjainak közreműködésével felelevenedtek Erzsébet életének legfontosabb eseményei. Erre az alkalomra sikerült megjelentetni az előző tanév Értesítőjét, az iskola történetében a harmadikat.

Testnevelő szakos kollégák javaslatára külön napot szántunk a sport-rendezvényeknek és nem bántuk meg. Diákjaink aktívan kapcsolódtak be a délelőtt folyamán zajló vetélkedőkbe, sportjátékokba, sok új labdajátékot tanultak meg. Délután pedig sor került a hagyományos tornabemutatóra, amelyet tanár-diák, tanár-szülő meccsek követtek. A szórakozni vágyó pedagógusok számára pedig januárban Pedagógus Bált szerveztünk.

Kiss Tibor és Kovács Éva fóti színházi szakemberek együttműködésével áprilisban kerül sor a hagyományos Szórványszínjátszó Találkozóra, amely a szórványban élő V–VIII. osztályos színjátszó diákok fóruma kíván lenni. A háromnapos rendezvényre közel 250 gyermek érkezett Erdély minden megyéjéből. A 16 bemutatott darab közül a Bethlen-kollégium V. B. osztályos színjátszói érdemeltek jutalmat: részt vehettek a Debrecenben tartott színvonalas Weös-Gálán.

Az osztályvezetőkkel és tanártársakkal együtt azon munkálkodtunk egész tanévben, hogy diákjaink számára tartalmas, igazi kikapcsolódást, kellemes munkalégkört biztosítsunk.

– Mi a véleménye a pedagógusi hivatásról?

– A pedagógus biztosítja a gyermeknek – a szülők után és gyakran a társadalom ellenében –, hogy elfogadott és szeretett lényként határozza meg magát. Isten az embert, a pedagógus a gyermeket hordozza úgy féltő tenyerén, hogy tudja: a gyermek egyszeri, soha vissza nem térő, megismételhetetlen összhangzat, eszmei értéke pedig pótolhatatlan. Ebből fakad a gyermek iránti azon tisztelet, amely éppen ezért és egyúttal a pedagógus önmaga tisztelete is. Pedagógiánk kölcsönös tisztelet és szeretetből fakadó kötelességvállalás. Aki szeret, hűséges. A pedagógus a gyermek mellé szegődő hűség, önként vállalt felelősség.

A vallástanár a vallásórán tételes hitet hirdet. A pedagógus (legyen az katolikus, református, unitárius vagy bármilyen vallású) a lényével keresztény. Minden órán, minden megnyilatkozásában, amely külsőleg sohasem a hit, de mélységes valójában mindig maga a hit. A pedagógus és a gyermek Én és Te viszonyában mindig ott a „lényeglátás utáni sóvárgás”, mint visszfény az isteni Én megtestesült megszólalása és az emberi Te megszólítottsága és odafigyelése. Ezért tud a pedagógus is szüntelen megbocsátással élni, és nem merevedhet kiégett irgalmatlanságba, nem burkolózhat önző önmagába, nem húzódhat vissza saját sötétségébe.

Egy közösség tagjaiként felelősek vagyunk egymásért és erkölcsi kötelességünk a segítségnyújtás, a fáradhatatlan munka egymásért, diákjainkért.


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap