label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Multidezo

« Vissza a főoldalra


Helytörténet – Kolozsvár bombázása

Kolozsvár – közelről
Létrehozva: 2013. augusztus 06. 00:56

Asztalos Lajos

A Református Kkórház főépülete az 1930-as évek vége felé. Tőle balra a hidelvi református templom.
A Református Kkórház főépülete az 1930-as évek vége felé. Tőle balra a hidelvi református templom.
FOLYTATÁS JÚLIUS 30-I LAPSZÁMUNKBÓL


Református Kórház

A Horthy út 57. szám alatt álló kétemeletes, a bombázást átvészelt épület déli szomszédja 1944-ben az 55. szám alatti – azonos a Kálvin utca 2. számmal –, a Kálvin utca (Câmpeni) sarkán álló Református Kórház. 1914-ben 55/a. számmal a telek a Református egyházkerületé. 1917-ben a város Belsőségi Földkönyve szerint 55. számmal az Erdélyi evangélium szerinti református egyházkerület tulajdona.

Az 1930-as évek elején itt, az Erdélyi Református Egyház a – Kálvin utca 1., Ferenc József út 53. szám alatti – hidelvi református templommal átellenben építette föl a Református Kórház épületegyüttesét. 1933-ban dr. Filep Gyula vezetésével nyílt meg. A kórháznak a Horthy út 55. és a Kálvin utca sarkán álló részét a várost sújtó 1944. június 2-i légitámadás alatt találat érte. 1948-ban a többi egészségügyi intézménnyel együtt államosították. Később gyermekkórházzá alakították. Lebombázott részének az 1950-es években való helyreállítása után ide költöztették a Monostori úti mentőállomást.

1990 után a Református Egyház visszaigényelte. A kérést az állam 2013-ig nem teljesítette.

1939: Spitalul Institutului de Diaconise (’a Diakonissza Intézet kórháza’), Str. Calvin 2 şi Regele Ferdinand 88.; 1941: Református Diakonissza Kórház; 1943: „Református Diakonissza Kórház, Kálvin utca 2.”.

A Református Kórház találatot kapott főépülete a Kálvin utca felől. A bal alsó sarokban az első emeleten elakadt felvonó, fölötte az acélkábel. – SZILÁGYI LÁSZLÓ FELVÉTELE

1944-ben az 53–51. – 1914-ben az 55. – szám alatt, a Kistemető (Kálvin, Câmpeni) utca sarkán áll a hidelvi református templom, lelkészi hivatal és gyülekezeti ház. A légitámadás idején kár érte. A Református Kórházra hullt bomba által keltett légnyomás ablakai nagy részét kitörte. 1897–1898-ban Szász Domokos püspök idején, Szalai Ferenc terve alapján, eklektikus ízlésben, Czakó Lajos cége építette. Hidelvi millenniumi templomnak is mondják. Mögötte az ugyancsak 1897–1898-ban épült Szeretetház áll.

1933: Református templom; 1939: Parochia reformată din Hidelve, Calea Regele Ferdinand 86. Biserica reformată, Calea Regele Ferdinand 86.

A hidelvi templom két déli szomszédja

A hidelvi templom déli szomszédja, az 1914-ben a Ferenc József út 53. szám alatti földszintes ház az itt lakó özvegy Molnár Józsefné tatai házbirtokos tulajdona. 1917-ben Beteg, másképp Betegh Ernő, a Ferenc József út 40. szám alatt lakó fakereskedő a tulajdonosa. 1928-ban Ferdinánd király 84. a ház száma, tulajdonosa ugyanaz a Betegh, de ezúttal Ernestiu, kereskedő. 1943-ban az ingatlan, most a Horthy út 49. szám, a máramarosszigeti dr. Fonna E. tulajdona, gondnoka Fonna Gy.

A 47. szám alatti szomszéd házra hullt bombától súlyos kárt szenvedett. Az 1950-es évek második felében lebontották. A telek északi felén most keskeny utca vezet a telek déli felén és a szomszéd, 47. szám alatti telken épült négyemeletes tömbház mögé. Ennek neve 2004-től Theodor Aman.

Az egykori 49. és 47. szám helyébe dél felé nyitott U-alakú négyemeletes, közös bejáratú tömbházat emeltek.

A Református Kórház főépületére és a Horthy út 47. számú házra hullt bomba helye a város 1941. évi belsőségi térképén

A ház déli szomszédja, az 1914-ben Ferenc József út 51. szám alatti egyemeletes épület. Udvari szárnya a hosszú udvar végéig nyúlt. Tulajdonosa a Kurländer és Ullmann házbirtokos, fűszer nagykereskedő cég. Ennek itteni távbeszélő száma 5–50. 1917-ben is ugyanez a cég az ingatlan tulajdonosa. 1943-ban a ház, ezúttal Horthy út 47. szám, az itt lakó Glück Izrael magánzóé.

Az épületet találat érte. Maradványát az 1950-es évek második felében lebontották, helyébe és a szomszédos, 49. szám alatti ház déli felének helyébe a közös bejáratú, 47–49. szám alatti négyemeletes tömbházat építették. Mögéjük, a két egykori telek végébe egy ugyancsak négyemeletes tömbházat.

A 47. számtól délre

A ház déli szomszédja az 1914-ben Ferenc József út 49. szám alatti földszintes épület. Hosszú udvara mélyen benyúlt a háztömb területére. Tulajdonosa ekkor az itt lakó Stotz Antal házbirtokos, nyugalmazott mozdonyvezető. 1917-ben ugyanő és felesége a tulajdonos, bár nevét ekkor a város Belsőségi Földkönyve Stolcznak írja.

1943-ban az ingatlan Horthy út 45. szám. Tulajdonosa dr. Mátyás Mátyás, a neves sebész, belgyógyász, aki a saját Monostori út és a Fürdő utca közötti kórházában, a Park szanatóriumban lakott. A szomszédos 43. számú házra hullt bomba megrongálta. Az 1950-es évek második felében a 43. számmal együtt lebontották, s helyükbe közös bejárattal négyemeletes tömbházat építettek.

A Hidelvi református templomtól délre álló házak és a rájuk hullt bombák helye a város 1941. évi belsőségi térképén

A 45. szám déli szomszédja 1914-ben a Ferenc József út 47. szám alatti földszintes ház az itt lakó özvegy Veszter Józsefné, a Magyar Államvasutak nyugdíjasa, házbirtokos tulajdona. 1917-ben Veszter Sámuel és felesége a tulajdonos. 1943-ban Horthy út 43. számú ház, tulajdonosa Zsibói Istvánné.

A lebombázott ház maradványát az 1950-es évek második felében az északi szomszéd 45. szám maradványával együtt lebontották. Helyükbe közös, 43–45. számú bejárattal négyemeletes tömbházat emeltek.

A 43. számtól délre álló 41. szám alatti kétemeletes ház elődje 1914-ben a földszintes Ferenc József út 45. szám volt. Tulajdonosa a házban lakó Pap János földbirtokos, nyugdíjas postafelügyelő volt. 1917-ben ugyanövé az épület. 1943-ban az immár Horthy út 41. szám alatti ház az itt lakó özvegy Csulak Istvánné tulajdona.

A találatot kapott ház maradványát az 1950-es évek második felében lebontották és helyébe a vasút ötablakos, keskeny homlokzatú, az udvar északi felébe nyúló szárnnyal kétemeletes irodaházat épített.

FOLYTATJUK


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap