label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Muvelodes

« Vissza a főoldalra


Aranyos-vidék magyarsága

Létrehozva: 2008. március 05. 05:53

VETÉSI JÚLIA

Az Aranyos szorosában Aranyosszék határát jelölő Örvénykő nyugatról nézve. (Rajz. Bicsérdy J.)
Az Aranyos szorosában Aranyosszék határát jelölő Örvénykő nyugatról nézve. (Rajz. Bicsérdy J.)
Aranyosszék egyik részén szinte havonta átutazom, de ismereteim mégis szórványosak a vidékről, kapásból nem tudnék felsorolni 10 falut, és pontosan körvonalazni határait. Talán azért, mert ez a picinyke tájegység, a legutolsó székely szék, sosem tartozott a „magamutogató” vidékek közé.


„Aranyos-vidék az Aranyos folyó mentén elterülő tájegység. Lakosságának eredete és a vidék földrajzi sajátosságai alapján négy kistájra tagolódik. Ezek a következők: Torda és környéke (Koppánd, Szind), Aranyosszék (Aranyospolyán, Aranyosszentmihály, Mészkő, Sinfalva, Várfalva és Aranyosrákos, Kövend, Bágyon, Harasztos, Kercsed, Csegez, Székelyhidas, Aranyosmohács, Felvinc, Székleyföldvár, Székelykocsárd), a Torockó-patak völgyében elterülő Torockószentgyörgy és Torockó vidéke, valamint Alsó-Aranyos mente (Aranyosgyéres, Aranyosegerbegy, Aranyoslóna, Gerend, Gerendkeresztúr, Sósszentmárton, Hadrév). A vidék városai Torda és Aranyosgyéres.”– írja Keszeg Vilmos tanulmányában.

Aranyos-vidék konferenciára került sor 2005 júniusában az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya szervezésében. Az előadások összegzéseképpen Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt szerkesztésében, 2006-ban megszületett az Aranyos-vidék magyarsága. Aranyosszék, Torda és vidéke a változó időkben c. tanulmánykötet a Kriterion kiadásában.

A rendezvényt és a kötet életre hívását elsősorban az ösztönözte, hogy Aranyos-vidék szakirodalmának nincs egy koncepcionális összefoglalója, a róla szóló értekezések, tanulmányok szétszóródottak, nem jellemző a kutatás folytonossága. A vidék több tudomány felőli megvizsgálása, mintegy átvilágítása. Másodsorban pedig találkozási keretet nyújtott, lehetőséget a tapasztalatcserére, mindazok számára, akik az utóbbi időben tanulmányozták ezt a vidéket.

Az utóbbi másfél évszázad alatt többen foglalkoztak Aranyosszék kutatásával, jellegzetességeivel, ezek között említhetjük: Orbán Balázst, Jankó Jánost, az Erdélyi Múzeum-Egyesületet (Tordán tartotta 1938-ban vándorgyűlését), a Művelődés folyóirat egy külön számát (1971), Kósa Lászlót és Filep Antalt, a tordai születésű Kőváry Lászlót, Keszeg Vilmost.

A 19–20. században Jókai Mór, Ignácz Rózsa, Gyallay Papp Domokos, Benedek Elek és Balázs Ferenc irodalmi műveiben is fellehetők az Aranyosszéki mondavilág mozzanatai, történelmi események, kuriózumok, a romantikus pátosszal átszőtt Aranyos menti helyszínek.

A 19. század első feléből, néprajzi szempontból Orbán Balázs és Jankó János munkássága jelentős. A 20. század első évtizedeiben kibontakozik az a tudományos beszédmód, amely a nagyközönség helyett inkább egy szűkebb szakmai közeghez szól. Kutatások születnek a nyelvjárás, népi építészet, templomfestészet, hiedelem, farsang, a torockói bányászat, népesedési viszonyok, oktatástörténet és a vidék helynévanyagáról. A kötet szerkesztésében tekintettel voltak az 1970-ben Lászlóffy Aladár és Csetri Elek irányításával kibontakozott, a helyi értelmiséget mozgósító kezdeményezésre. Az akkori tanulmánykötet nem készülhetett el, nem publikálhatták.

A kötet egy rövid ismertető bevezető után a következő fejezetcímek szerint öt részre tagolódik: A régió múltja; Történelmi, nyelvi intézmények; Hagyományos élet; Irodalom, művészet, tudomány; Mindennapi élet. Majd az egészet egy terjedelmes, 20 oldalnyi irodalmi jegyzék zárja, amelyből arra következtethetünk, hogy mégiscsak nagy volt az érdeklődés a vidék jellegzetességei, kultúrája iránt, annak ellenére, hogy Aranyosszék a székely székek legnyugatibb régiója, és nem tudta magát olyan mértékben reprezentálni, mint ahogyan megtette a többi régió az utóbbi száz év folyamán.

Az első két fejezetben mintegy tájékozódásképpen rengeteg információ kerülhet birtokunkba: bővebben informálódhatunk a vidék kialakulásáról, fejlődéséről, a táji tagolódásról, múltjáról. Eközben történelmi visszatekintésként olvashatunk Aranyosszék társadalmi fejlődéséről mintegy két évszázadon keresztül, a sókamaraházakról, a híres torockói bányászatról és kohászatról. Érdekes gyűjtéseket és elemzéseket találunk Torda mai helyneveiről, és ezek tükrében betekintést kapunk a régi helynevek változásaiba. Murádin László tanulmányában számos példát találunk az Aranyos vidéki nyelvjárás jellegzetes hangtani sajátosságaira, különös tekintettel az ó-zásra (pl. lámpo, saláto, ládo) és a-zásra (pl. ablakat, kalapat, cukrat).

A kötet harmadik fejezete a hagyományos élet különböző részeit fogja át: olvashatunk a Várfalván és Aranyosrákoson meglévő szokásról: hogyan temetik Aranyos vidéken a fiatal, még hajadon halottat. Aranyosszéknek valamikor igencsak aktív zene- és táncélete volt, de a szakirodalom viszonylag keveset foglalkozott ezzel a területtel. A zenére a figyelem inkább az 1970-es években terelődött, ekkor kezdték el gyűjteni a vidék zenei anyagát. Betekintést kapunk a tánc és zene világába is: az aranyosszéki táncdialektusról, és Ötvös Makó Károly prímásról olvashatunk.

A kötet interdiszciplinaritását az adja, hogy nemcsak néprajzi szempontból közelítették meg a vidék bemutatását, hanem betekintést kapunk számos különböző műfajba is. Az Irodalom, művészet, tudomány fejezeten belül olvashatunk a famennyezetekről, faragott kapukról, Balázs Ferenc meséiről, a színjátszásról, moziról, a két világháború közötti tordai színi mozgalomról. Ma, amikor hazamegyünk, letöltünk, berakunk, megnézünk és letörlünk egy/több/végtelen filmet, talán csupa kuriózumnak számít arról olvasni, hogy a Lumičre testvérek első filmjének párizsi bemutatója után hat évvel (1901), hogyan próbálgatta szárnyait az akkor mindent jelentő tordai mozi.

A huszadik század elején a kollektív emlékezet az egyén felé irányult, megszületnek az első népi önéletírások, naplók, szívmegnyugtatás céljából leírt történetek, papírra vetett paraszti sorsok. A kötet végén három ilyen visszaemlékezést találunk, amely egyszerre dokumentál (pontos szokásleírások ékelődnek be az írásokba: meszelésről, varrásról, ünnepekről, szilvaízfőzésről stb.), szórakoztat, és fest korhű képet a huszadik század eleji aranyosszéki ember életéről.


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap