label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Velemeny

« Vissza a főoldalra


Nobel kontra Darwin

A tervezés nélküli evolúció, avagy az élő egysejtű meséje
Létrehozva: 2011. április 18. 03:34

Balogh Béla

A tudományos kutatásban oly sokat emlegetett és kritériumként használt feltétel, miszerint egy jelenségnek megismételhetőnek, mérhetőnek és vizsgálhatónak kell lennie ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, be tudjuk illeszteni a tudományként elfogadott rendszerbe – az első élő egysejtű esetében nem áll fenn. Soha sehol senkinek nem sikerült megfigyelnie, hogy az élettelen anyag élő egysejtűvé állna össze. Laboratóriumi körülmények között, anyagból előállított élő egysejtű sincs! Nincs sikeres kísérlet! Egy ilyen eseménynek milliárd évekkel ezelőtt esetleg megtörtént, véletlenszerű bekövetkezését el kell hinni ahhoz, hogy erre az „alapra” később egy elméletet fel lehessen építeni. Einstein annak idején csak annyit mondott: ha bárki kételkedne abban, hogy az univerzum felépítésének hátterében terv és intelligencia áll, szedjen szét egy zsebórát, tegye az alkatrészeit egy zacskóba, és kezdje rázogatni – addig, amíg minden alkatrész a helyére kerül és az óra működni kezd. Hiszen minden szükséges alkatrésze ott van… [Szóljon hozzá!]


Nos, azzal együtt, hogy a Darwin-féle evolúciós elmélet hitalapra épült, mégsem kellene ennek minden következményét a névadó számlájára írni. Bizony sokan voltak és vannak – ma is élő tudósok és kutatók – akik a tornyot építgetik, nagy erővel tartják a levegőben, és várják, hogy idővel majd csak épül alá valamiféle alap… Ha kíméletesek akarunk lenni az elméletben hívőkkel, nevezhetjük „munkahipotézisnek” is. Ha annak neveznénk, nem is volna semmi baj. Csak a bizonyítékok bemutatásáig semmilyen körülmények között nem volna megengedhető, hogy ezt bárki „tudomány”-ként tálalja.

És most vizsgáljuk meg több oldalról ezt a „munkahipotézist”. Vegyük számba a feltételezett esemény: 1. matematikai valószínűségét, 2. az információfizikai lehetőségét, 3. energetikailag lehetséges vagy lehetetlen aspektusát, 4. a logikai helyességét vagy helytelenségét

Ha valószínűségek alapján számolunk,

talán elfogadhatónak tűnik, hogy az élet élettelen anyagból szerveződik élő sejtekké. Az is elfogadható, hogy ez a fejlődés ellentmond az entrópia princípiumának, azzal a kitétellel, hogy mindez az Univerzumban csak helyi megnyilvánulás, és az egységes egészre egyáltalán nem jellemző. Sőt mi több, az élet ilyen fajta megjelenésének esélyét valószínűség-számítással ki is lehet számítani.

Csakhogy itt is akad egy-két probléma.

Még a legegyszerűbb, primitív szaporodási móddal rendelkező egysejtű életformában is fellelhető egy dupla DNS-spirál, ami mintegy 100 000 nukleotidából áll. Minden nukleotidát precíz rend szerint elhelyezkedő 30–50 atom alkot. Hozzá jön még néhány protein, ami a táplálék felvételéhez szükséges, valamint egy kettős sejtfal.

Egy ilyen eredmény eléréséhez nagyszámú kémiai reakció szükséges, ami minden alkalommal a rendetlenség csökkenéséhez, a nagyobb rend kialakulásához vezet, és ily módon állandóan csökkenti a rendszer belső entrópiáját. Ha mindezt a véletlen irányítja (hiszen mindaddig, amíg a sejt nem jött létre és nem vált működőképessé, nehéz volna önfejlesztésről beszélni) feltehetjük a kérdést:

– Mekkora a valószínűsége annak, hogy egy ilyen sorozat kémiai reakció a véletlen hatására ilyen pontos sorrendben végbemenjen? Matematikusok és fizikusok szerint rendkívül csekély. Fred Hoyle szerint: „Annak a valószínűsége, hogy élettelen anyagból egy élő sejt alakuljon ki, kisebb, mint annak a valószínűsége, hogy egy orkán végigsöpör egy roncstelepen, és összeállít egy működőképes Boeing 747-es repülőgépet.”(Fred Hoyle, rádióinterjú, 1980)

b.) Honnan kerül a rendszerbe az információ?

Valóban! Ahhoz, hogy az „alkatrészek” megfelelő módon és megfelelő sorrendben kapcsolódjanak egymáshoz, hihetetlen mennyiségű információra van szükség. Hogy pontosan mennyire? Nem is tudjuk. Amit tudunk az, hogy mai technikai felszereltségünk és tudásunk messze nem elegendő egy élő sejt létrehozásához. Még ha lenne is sikeres laboratóriumi kísérlet, csak azt bizonyítaná, hogy rengeteg információra, felszerelésre, a körülmények előkészítésére és minden részlet megtervezésére szükség volna, és egyáltalán nem a véletlen művéről lenne szó.

c.) Vizsgáljuk meg az energetikai összetevőket.

Ahhoz, hogy érdemben állíthassunk valamit egy energetikai folyamatról, pontos mérési eredményekre van szükségünk. Amennyiben feltételezzük, hogy a gondolataink forrása az emberi agy, ennek bizonyítására a gondolataink hullámhosszát illetve egyéb jellemzőit meg kellene tudnunk mérni. A mérési eredmények azt mutatják, hogy a neuronok között rendkívül alacsony energiaszintű, elektronvolt nagyságrendű töltések milliárdjai cikáznak, és kutatók feltételezik, hogy ezek maguk a gondolatok. Mégis, azt, hogy pontosan ki mikor és mire gondol – jelen technikai és műszerezettségi feltételek mellett még nem sikerült megmérni.

Van viszont egy közzétett – mellesleg azonos körülmények között megismételhető és ellenőrizhető – kísérlet, mégpedig a Szovjet ólomkamrás kísérlet, melyet 1939-ben Vassiliev doktor vezetésével végeztek. A kísérlet lényege az, hogy egy hipnotizőr szavak nélkül,

pusztán gondolatban megfogalmazott utasítására

a hipnotikus alanyok hipnotikus álomba merültek, majd ugyanilyen mentális utasításra felébredtek. Minekutána az energia és információáramlás nyilvánvalóvá vált, de megmérni az energiaszintjét, frekvenciáját, hullámhosszát mégsem sikerült, a kutatók a hipnotizőrt és az alanyokat Faraday-kalitkába zárták – jelen esetben ólomkamrákba – és így is elvégezték a kísérletet. A feltételezés az volt, hogy az agy anyagból áll, az anyag elektromágneses hullámokat képes kibocsátani, mégpedig csakis az ismert elektromágneses spektrumon belül lévőket, így a Faraday-kalitka ezeket leárnyékolja és a kísérleti alanyokhoz nem fog eljutni a mentális parancs…

Csakhogy eljutott, minden alkalommal.

A következő lépésben egy feltételezett hatósugár után kutattak, azaz elkezdték távolítani egymástól a két ólomkamrát. A kísérletsorozatot akkor hagyták abba, amikor az egyik ólomkamra Leningrádban volt, a másik Szevasztopolban – a köztük lévő távolság 1700 km – és a kísérlet minden esetben működött.

Felmerül tehát az energetikai kérdés. Ha igaz, hogy a gondolataink az elektronvolt nagyságrendű elektromos töltések milliárdjaiból állnak, akkor miként lehetséges, hogy az általuk gerjesztett hullámok átjutnak a Faraday-kalitka ólomfalán – kettőn is – és miként lehetséges, hogy hatásuk 1700 km távolságban is ellenőrizhető???

Lehetséges az, hogy ilyen – ismert – alacsony energiaszintű, elektromágneses spektrumban fellelhető hullámok ilyen látványos módon megszegjék az ismert és ellenőrzött fizikai törvényeket?

d.) És most lássuk a logikát – mégpedig a 2009-ben kiosztott orvosi Nobel-díj tükrében.

Dr. Dean Ornish „A szívbetegség visszafordítása” című könyvében — összefoglalva kutatásai tapasztalatait — azt bizonyította, hogy ez a súlyos betegség visszafordítható meditáció,stresszcsökkentő módszerek, csoportterápia, a gyaloglás és zsírban szegény, zöldségekben gazdag diéta kombinációjával.

Dr. Falus András akadémikus szerint: „Dean Ornish professzor és munkacsoportja első alkalommal most mutatta ki – számomra rendkívül meggyőzően – ezen hatások és a DNS-állomány közti összefüggést. A kutatást azért tartom szakmailag nagyon megalapozottnak, mivel annak a munkacsoportnak, amelyben Dean Ornish dolgozik, tagja a Nobel-díjjal jutalmazott Elizabeth Blackburn is. Ez annyit jelent ugyanis, hogy az életmódváltás hatásait vizsgáló kutatás mögött egy, a legmagasabb szinten elismert tudományos kutatás áll. Ez pedig azért nagyon fontos, mert számtalan különböző életmód-programról, diétáról és edzésmódszerről hallhatunk nap mint nap, azonban ez az első olyan eset, amikor az életmódváltás és a tudomány szorosan összekapcsolható.”

Nos, az élettelen anyagból a feltételezés, vagy „munkahipotézis” szerint

létrejön az élő, gondolkodó homo sapiens.

A homo sapiens – egy betegség és az orvosi tanács hatására – megváltoztatja gondolkodásmódját, azaz stresszcsökkentő módszereket alkalmaz, csoportterápiára jár, megváltoztatja az étrendjét, rendszeres testmozgást végez, és rendszeresen meditál. Kétség sem fér a tényhez, hogy mindezt azért teszi, mert megváltozott a gondolkodásmódja. A meditáció különösen fontos ebben az összefüggésben, hiszen ez feltételezi a sejtekkel való kommunikációt, gondolat által létrehozott képek, üzenetek formájában. És ezzel az élő szervezetnek sikerül megváltoztatnia saját regenerálódásának módját és ütemét, azaz – az anyagból „kifejlődött” gondolat képes visszahatni arra az anyagra, amelyből ő maga létrejött. Mint ahogyan Münchausen bárónak is sikerült kihúznia magát a mocsárból a saját hajánál fogva, méghozzá lovastól…

Az ember azt gondolná, hogy a 2009-es orvosi Nobel-díj akkora logikai pofont ad a tervezés nélküli evolúció elméletének, amelytől minden bizonnyal leszédül a magas lóról…

De nem. Meg sem ingatja. Hogy miért? Mert – és ezt ki kell hangsúlyozni – alapjait tekintve, kiindulási pontját tekintve nem tudományról, nem logikáról, nem ellenőrizhető kísérleti eredmények értelmezéséről van szó, hanem hitről. Ha úgy tetszik -– egy „Isten nélküli vallásról”!

És most tekintsük át röviden az alternatívát.

Az új paradigma, az új „munkahipotézis”

– nem is kellene másnak nevezni – az, hogy az ember energialény, akinek a fizikai testén túlmenően feltételezhetően a ma ismert kozmikus sugárzást is meghaladó energiaszintű energiateste van. Itt kell keresnünk gondolatainak forrását, a fizikai testének és agyának az irányító központját, azaz az ember sokkal több, mint anyagból született, evolúció által kifejlődött és halálával végleg megszűnő lény…

Ez persze nem jelenti azt, hogy evolúció, a fejlődés, mint olyan ne létezne, illetve azt sem, hogy a korábbi felfedezések értéktelenek lennének. Mindössze annyit jelent, hogy a fejlődés mögött univerzális intelligencia áll, amelynek mindannyian részei vagyunk, és amelyből egyre többet ismerünk fel és tudunk használni. A jelenlegi tudományos ismereteinket és eredményeinket pedig ideje volna alaposan kibővíteni.

Csakis ennek a kibővítésnek a tükrében érthetjük meg, hogy gondolataink és érzelmeink által hatást gyakorolhatunk fizikai testünkre, hogy helyreállíthatjuk egészségünket és „megteremthetjük” mindazt, amire vágyunk. Hogy mennyi idő alatt? Hogy pontosan hogyan? Nos erre is van „recept”.

(2011. április 29-én a Báthory Líceumban sorra kerülő előadás többek között erről a receptről fog szólni. A belépés díjtalan.)

(A szerző kolozsvári születésű, Budapesten élő út- és hídépítő mérnök)


Hozzászólások


Kovács Attila - 20/04/2011 10:00
Várható volt, hogy Értelmes tervezés (ID) misszionáriusai előbb utóbb Erdélyben is feltűnnek majd. Csak azt nem értem, hogy ennek egy akár egyházi alapítású jónevű középiskola miért nyújt megnyilvánulási lehetőséget?
Nos kedves Balogh Béla út- és hidépítő mérnökként is talán tud valamit a következőkről:
1.az élet, az első élőlénynek tekinthető szervezet kialakulása milliárdnyi évekig tartott a Földön és minden generációval változhatott és bővülhetett valamennyit. Volt hozzá bőven ideje a természetnek. Tervezés nélkül is.
2.Az első, legegyszerűbb szervezetek kialakulása óta is jó másfél milliárdnyi év telt el, számtalan , sok milliárdnyi generációs sorokkal.
3.Mivel minden mai élőlény szülőtől származik, ergo vissza kell vezethesse "családfáját" ezekre a legegyszerűbb élőlényekre. Mi, emberek is! Ha valahol/valamikor megszakad a lánc, új láncszem már nem jöhet létre!
3.Ha ez így van, akkor hogyan is válhattunk emberré egysejtű lényből evolúció nélkül?
Nos, Balogh úr, mi a válasz?

Ercsey-Ravasz Ferenc - 20/04/2011 15:50
Vannak viták, amelyekhez nem érdemes hozzászólni, de ugyanakkor senkinek sem használ az, ha összemosunk dolgokat. Az evolúció elméletének a fajok keletkezésére vonatkozó és mutáció-szelekció alapmechanizmusú részét a tudomány mára már kétségtelenül bebizonyította. Hogy sokan kételkednek benne az tény, de ez csak azt mutatja, hogy még mindig rengeteg a 1. vallási fanatikus és/vagy 2. drámaian tájékozatlan és/vagy 3. földbuta ember. Írjuk ezt a szemellenzős felekezetek, az örök emberi butaság és a csapnivaló oktatás közös számlájára.
Az élet keletkezésére vonatkozó elméletrész azonban akár tetszik, akár nem még nincs bebizonyítva. Ennek a beismerése hiányzik a tankönyvekből, ezt továbbra is el kell hinni, ennyi igaza Balogh Bélának mindenképpen van.
Azt viszont nem helyeslem, hogy alternatívaként egy másik, szintén "el kell hinni" megoldást nyújt, ráadásul a metafizika ingoványos talajáról - bár természetesen szíve joga. Ez sem új a nap alatt, értelmes társadalom kellene tudja kezelni

Ercsey-Ravasz Ferenc - 20/04/2011 15:59
Már a század közepe táján is voltak tudományként eladott vad elméletek, a megválaszolalan kérdések hamarjában történő transzcendens lezárásai: Frithjof Capra és társai például a kétrés-kísérletből "kikövetkezetették", hogy a foton intelligens lény. Ezekkel csak akkor van gond, amikor tudományként próbálják az ilyesmit eladni. Úgy emlékszem Richard Feynman vállalkozott rá, hogy vizsgálja az ilyen parafenomén izéket - ha nem tévedek Uri Gellerrel próbálkozott - nulla sikerrel. A megválaszolatlan kérdésekre nem az a megoldás, hogy másik "el kell hinni" elmélettel helyettesítjük be a tudomány elméleteit, mint ahogyan az sem, hogy az uralkodó tudományos szemléletben a még meglevő lyukakat elhanyagolhatónak nyilvánítjuk. A becsületes tudós válasza ezekre a kérdésekre: nem tudjuk. Esetleg: van rá egy nagyon hihető, az eredményekkel összevágó elméletünk, de bizonyítani még nem tudtuk, tehát lényegileg nem tudjuk.

Kovács Attila - 21/04/2011 14:57
Az élet eredetének bionyitása lehetetlen feladat. Ugyanis ehhez ismerni kellene pontosan az időt és az adott környezeti feltételeket. Csak annyit saccolhatunk meg, hogy legtávolabb ez a folyamat kb.3,5 milliárd éve kezdődhetett. Más kérdés, hogy hol: a Föld felszínén az óceán vizében, netán a szárazföldön, vagy a tengerek mélyén, a kéreglemezek találkozási helyén. Az akkori három környezet közül az óceán fenekén levő és ma is folyamatosan működő magmakitörések emlékeztetnek legjobban az egykori környezeti viszonyokban. S minő véletlen, ezeken a helyeken ma is pezseg az élet, főleg az u.n. fekete és fehér füstölgők környékén. Kérdés csak az, hogy ez az élővilág ott keletkezett és onnan terjedt el, vagy a máshol létrejött élőlények hódították meg utólag ezeket az élőhelyeket! Nos, ezt sem lehet semmiképpen sem bizonyítani! A lényeg viszont az, hogy változatos és komplex élővilága van ezeknek a területeknek, az óriási víznyomás ellenére is. Mert adottak az élet alapfeltételei!

Ercsey-Ravasz Ferenc - 22/04/2011 15:27
Így van! Bár időnként s helyenként próbálkoznak vele, tény, hogy sem sikerrel, sem egyértelmű kudarccal (elegendő idő hiányában) nem járhatnak ezek a próbálkozások. És nem a biológia az egyetlen, amely megválaszol(hat)atlan kérdésekkel szembesül. Például a már említett kétrés-kísérlet vagy a részecskefizika és kvantumfizika megannyi paradoxona is válaszlehetőség nélkül hagyja a fizikusokat. Ők viszont - az időnként lábrakapó divatos feltételezések mellett - alapvetően beismerik: nem tudják. Sőt: mivel nem lehet az adott kérdést tudományos módszerekkel vizsgálni, bizonyításuk kizárt dolog, egyenesen kijelentik: magának a kérdésnek nincs értelme.
Na ezt a fajta minimális, józan és őszinte belátást várom el azoktól, akik az élet keletkezésére vonatkozó ELMÉLETET a tudomány történetének és módszertanának szempontjából meglehetősen következetlen módon tényként, bizonyított tudományként kezelik.

Matolcsi Gyula - 10/05/2011 01:39
Kedves Barátaim!
A cikk nem csak az evolúció kialakulásáról szól! Véleményem szerint azt kellene észrevenni benne, hogy az általános hitektől, nézetektől eltérően más gondolat, más nézőpont is létezik. Ez segít abban, hogy kicsit kitágítsuk tudatunkat és gyarapítsuk ismereteinket.
1: önök is ki vannak téve a hit befolyásának. Valószínűleg nem álltak ott a kutatólaboratóriumban, vagy az élet keletkezésénél stb., hanem csak olvasták , vagy valaki mondta. Azt, hogy ezt hányan fogadják el igazságnak az mindegy. Mindenkinek megvan a saját igaza. A kérdés az mi a valóság! Az az esemény amit meg tudnak élni elemzések és kritika nélkül, be tudnak fogadni az egójuk torzítása nélkül az lehet valóság. A többi az csak hit és nem megtapasztalás,vagy megélés.
2: Butaság kijelenteni valamiről, hogy az lehetetlen feladat, vagy hogy így és így van stb. Amíg valaki nincs tisztában egy dolog teljes és tökéletes működéséről, addig minden meggyőzdés megtévesztő lehet.
3: Ezért nincs értelme bizonyításoknak

Kovács Attila - 12/05/2011 13:38
T. Matolcsi Gyula!
Jó negyven éve foglalkozom közelebbről (kutatás+publikálás) egy nagyobb állatcsoport evolúciójával kb. 200 millió éves idősávban! Ergo, nem csak hallottam a témáról, hanem benne vagyok a fejem búbjáig!
Előző hozzászólásom 3. pontjábam röviden kifejtettem, hogy miért nem elmélet az evolúció, hanem folyamat! Aki cáfolni akar, az bizonyítsa az ellenkezőjét! Nem lehetnek más szempontok/nézőpontok! Vagy igaz, vagy sem!
Ami meg az élet eredetét illeti, azért lehetetlen feladat a bizonyítás, mivel az információink annyira szegényesek, hogy azokból nem lehet semmiféle elképzelést bizonyítani! Nem elképzelni, bizonyítani! Ugyanis a tudomány nem hit kérdése (elhiszem vagy sem valamelyik hipotézist), hanem kizárólag a meggyőzésé, bizonyítással! Ami nem bizonyítható, az elmélet, feltételezés marad mindaddig míg cáfolhatatlanul nem bizonyitódik be!
Nem a teljes működési mechanizmust kell megismerni, hanem a működés alapjait és törvényeit! Mindent nem lehet teljesen kiismerni

Balogh Béla - 16/05/2011 22:46
T. Kovács Attila!
A helyes kérdés: Hogyan képes az anyagból létrejött élet olyan energiaszinten „sugározni”,amely meghaladja az élő és élettelennek
tekintett anyag minden ismert energiaszintjét? Nevezhetjük elméletnek, folyamatnak, de tényként megállapítható, hogy az „anyagból kifejlődött” ember gondolatainak energiája nem lelhető fel az ismert elektromágneses spektrumon belül. Ellenőrzött és megismételhető kísérletekben úgy viselkedik, mint a kozmikus sugárzás, amit földi anyag – legyen az élő vagy élettelen - kibocsátani energetikailag képtelen. A gondolat energiaszintjét sem élő sem élettelen anyag nem képes létre hozni. Az evolúciós folyamat „eredménye” - a homo sapiens - ENERGETIKAILAG LEHETETLEN JELENSÉGET produkál. Ha pedig a végeredmény fizikailag lehetetlen, akkor a józan ész nevében kénytelenek leszünk változtatni a kiindulási ponton, és felismerni, hogy az bizony téves.
Így hát vagy ezt a hipotézist, vagy a fizika törvényeit kell kidobnunk, mert egyik a másikat kizárja.

ID_EGEN - 22/06/2011 14:13
Az ID.nek nincsenek misszionáriusai. Az ID egy tudományos elmélet. Azért jött létre, mert az evolúciós elméletről kiderült, hogy egy alaptalanm s így téves hipotézis volt. Már gyakorlatilag megbukott. Több mint 700 magas képzettségű tudós kinyilatkoztatatta, hogy KÉTELKEDIK az EE-ben, aminek egyetlen kritériumát sem sikerült bizonyítani az eddig eltelt több, mint 150 év alatt. Egy tudományos elméletet ha nem sikerül bizonyítani 10 év alatt, bizony ki kell dobni. Az EE-t ki kell dobni!

ID_EGEN - 22/06/2011 17:29
Kedves Kovács Attila!

"1.az élet, az első élőlénynek tekinthető szervezet kialakulása milliárdnyi évekig tartott a Földön és minden generációval változhatott és bővülhetett valamennyit. Volt hozzá bőven ideje a természetnek. Tervezés nélkül is."

Ön végig követte a több milliárd évet?

"2.Az első, legegyszerűbb szervezetek kialakulása óta is jó másfél milliárdnyi év telt el, számtalan, sok milliárdnyi generációs sorokkal."

Van valami bizonyítéka állítására?


3.Mivel minden mai élőlény szülőtől származik, ergo vissza kell vezethesse "családfáját" ezekre a legegyszerűbb élőlényekre. Mi, emberek is! Ha valahol/valamikor megszakad a lánc, új láncszem már nem jöhet létre!

Hallotta valahol ezt a láncot? Van rá bizonyítéka. A morfológiai törzsfa csak egy hipotézis. Hallott erről?

4. Ha ez így van, akkor hogyan is válhattunk emberré egysejtű lényből evolúció nélkül?

Nincs így. A válasz az, hogy Önt megvezették az evolucionizmussal.

ID_EGEN - 22/06/2011 17:36
Ercsey-Ravasz Ferenc!

Az Ön állítása nem igaz!

Az evolúció egyszerűen nem igaz. Usque 150 év alatt nem bizonyították.

Kérem adja meg a BIZONYÍTÉKOKAT!

Szabadgondolkodo - 23/06/2011 22:07
ID_EGEN, az evolucio csak annyira bizonyitott, mint az, hogy a Fold kerek. A bizonyitekokat nem tudom felmutatni, abbol az egyszeru okbol kifolyolag, hogy annyi van beloluk, hogy egy elet nem lenne eleg... "Ön végig követte a több milliárd évet?" Dobjuk ki a tortenelemkonyveket, uraim, nem nevezhetunk tudomanynak olyasmit, amit nem a sajat szemunkkel lattunk :))

"Van valami bizonyítéka állítására? "

Van :)

ID_EGEN - 24/06/2011 16:48
Szabadgondolkodo!

Az evolúció bizonyítékai:

1. A fosszilis leletek
2. Az élőlények anatómiai jellegzetességei és hasonlóságai
3. Az élőlények embrionális fejlődésének jellegzetességei és hasonlóságai
4. Az élőlények földrajzi eloszlása
5. Az élőlények molekuláris felépítésének hasonlóságai
6. Az információs makromolekulák szerkezete alapján rekonstruálható fejlődéstörténet

Úgy látom Ön nem gondolkodik szabadon, de nem is gondolkodik.

1. A fosszilis leletek soha sem mutatták be, hogy a fajok között számtalan termékeny átmenet volt.

2. Az anatómiai hasonlatosságok nem bizonyítják az evolúciót. Hasonlóságok a tervezett dolgok sajátjai.

3. Ennek a mítosznak Haeckel hamisított embriórajzai az alapjai

4. Az élőlények földrajzi eloszlása nem bizonyítja az evolúciót.

5. A molekuláris felépítés a tervezés esetében kell hasonló legyen, mert egy táplálékpiramisban élnek az élőlények. Ez kifejezetten cáfolja az evolúciót.

6. Nem bizonyít semmit.

ID_EGEN - 24/06/2011 16:55
Szabadgondolkodó!

A Föld kereksége nem azonos kategória egy cáfolt hipotézissel!

A bizonyítékokból egy sincs, ezért nem tudja bemutatni. Csak gondolta; kedve is van, meg ideje is, már csak beszól... :)

A történelem könyvekről mindenki tudja, hogy a győztesek írták.
Az evolúciós elméletet pedig egy áltudós írta.
A különböző pintycsőrökből kitalálta, hogy azok egy kicsit mindig megváltoznak, s emiatt az ostoros egysejtűből lett az ember...
Ez az elmélet a tudomány legnagyobb szégyene.

Kovács Attila - 24/06/2011 21:19
T. ID EGEN: az ÉT nem tudományos elmélet, hanem maximum egy hipotézis, az is csak tudományos álruhába öltözve! Az elmélethez sokkal több kell! Konkrétumok is pl. nem elég hozzá a puszta tagadása az evolúciónak!
Sületlenségekről nem vitatkozom, de azt azért megkérdezném, hogy az ön felmenői kb. egy millió - 10-millió-100 millió, stb. év óta kik is voltak? Ugyanis tudtommal minden élőlénynek vannak - kötelező módon- szülei, nagyszülei, dédszülei, stb. s minden generáció egy láncszeme egy-egy a láncnak (aminek a létezését az ÉT tagadja!), amelyek az első élőlényeke óta léteznek a Földön! Ha egy "láncszemnek" nincs utóda akkor a lánc megszakad véglegesen! Ebből értelemszerüen következik az is, hogy ha egy "láncszemnek" nincs elődje, akkor a "láncszem" csak teremtés révén jöhet létre! Ergo, itt kapcsolódik az ID (ÉT) a kreacionizmushoz!
Amúgy úgy lehettünk emberek egysejtüből, hogy/mert folyamatosan változtunk! (= EVOLUCIÓ s ez a legjobb, legvilágosabb BIZONYITÉK is rá!).

Kovács Attila - 24/06/2011 21:35
T. Balogh Béla: nem kellene túl komplikálni az élet fogalmát! Pláne mindenféle misztikus sugárzások keresésével! Már cdak azért sem, mivel az emberi fajhoz tartozók nem az egyedüli élőlények a golyóbisunkon! Márpedig az ember vegyi összetétele, anatómiája , élettana sőt viselkedése is igen nagy mértékben megegyezik az emlősökével, illetve bővebben a gerincesekével.De még van a gerinctelenek, a növények, gombák, prokarióták s egyebek (pl.virusok) számos típusa, jóval meghaladva a millió fajt! ezeknek mind köze van ahhoz a bizonyos "sugárzáshoz" s ezek szerint ők sem élhetnének valójában? Miből véli azt, hogy az állatoknál nem létezik a gondolkodás fejletlenebb szinten? Az emberré válás melyik szintjén jelent meg ez a tulajdonságunk? S milyen új élettani folyamatnak az eredményeként? Az idegélettani kutatások eléggé jól feltárták már az emberi agy működési mechanizmusát, de semmiféle olyan jelenséget nem fedeztek fel ami a biokémia vagy a biofizika törvényeinek nem felelne meg.

ID_EGEN - 25/06/2011 22:53
"ID_EGEN, az evolucio csak annyira bizonyitott, mint az, hogy a Fold kerek."

- Korántsem!

"A bizonyitekokat nem tudom felmutatni, abbol az egyszeru okbol kifolyolag, hogy annyi van beloluk, hogy egy elet nem lenne eleg..."

- Ha nincs bizonyíték nem lehet felmutatni egy élet alatt sem.

- A történelemkönyveket mindig a győztesek írják.

- Az evolúciót állandóan kellene látnunk. Minden nap egy fajnak egy másik fajjá kéne változnia, de ehelyett a fajok sorozatban pusztulnak ki, ahelyett hogy mutációval és szelekcióval más fajjá válnának.

- Ma ha minden előző faj részt vett volna az evolúcióban, mind átalakult volna, s csak az ember élne!!!!

Kovács Attila - 27/06/2011 07:42
ID_Egen: úgy persze könnyű, hogy semmit sem fogadunk el bizonyitékként! Nos némi adalék hozzá, tessék elolvasni s akkor talán nem fog megint marhaságokat írni:
http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2011
/06/24/Nem_ertik_9_-_Mi_a_baj_az_evolucioval/
Ige
n, a biológia könyveket meg a biológusok!
Az evolúciót mindennap látjuk,csak észre is kellene venni! Nem fajokat látunk kipusztulni, hanem egyedeket, a speciáció nem egy emberélet ideje alatt történik meg, hanem sok tiz/százezer vagy millió generáció során!
Már mi a fenének alakulna át gyökeresen egy sikeres faj? A konzervativ szelekció mindig ezt a tipust favorizálja a változatok ellenében. Csak ha gyökeresen megváltozik a környezet, akkor kerül/nek előnyös helyzetbe a változat/ok és cseréli/k le fokozstosan az addig favorizált típust. Lám a bakteriumok nagyrésze sem fejlődött kariótává és az alacsonyabbrendü élőlények is megmaradtak annak amik. Mert mindegyik tökéletes úgy ahogy van, adott körülmények közt! Látni és gondolkodni

ID_EGEN - 27/06/2011 14:00
"Amúgy úgy lehettünk emberek egysejtüből, hogy/mert folyamatosan változtunk! (= EVOLUCIÓ s ez a legjobb, legvilágosabb BIZONYITÉK is rá!)."
Na ez a tettenért tömény böszmeség.
A folyamatos változás nem más, mint az egyes tulajdonságok átlag körüli tartása, szórás.
Az elhíresült darwinpintyek csőre ma is olyan szórást mutat, mint Darwin idejében. Ebből Darwin azt az áltudományos sületlenséget vonta le, mint amit a XXI. században vonna le; Kovács Attila. Mivel a pintyek nem változtak pl. kromotlivá, /általam kitalált olyan lény, melynek a pintyek voltak az ősei/, és mivel a pintyek változatlan formában, de sok csőrmérettel vannak jelen, ezért Kovács Attila is megmaradt a darwini szinten, miközben mások bár azonos fajba tartoznak, másképpen, logikusabban, okosabban gondolkoznak, és elvetik már az volúciós elméletet, melyet bizonyítani a mai napig sem sikerült.

http://www.dissentfromdarwin.org/

Kovács Attila - 28/06/2011 19:43
Bioocsi, de látom az időfaktort nem akarod sehogy sem figyelembe venni! Mikor is járt Darwin a Galapagos szigeteken? alig másfél évszázada, vagy nem? Az a pintyeknél hány generáció? kb. 150. Az embernél ez kb 2000-2500, max. 3000 év.Ergo, a te elképzelésed szerint mi jócskán kellene különbözzünk az időszámitás előtt egy évezreddel ért elődeinktől! nos , ennek semmi nyoma, ugyebár?

Kovács Attila - 28/06/2011 19:48
Elnézést az elütésekért!
Nem igen látok sem okosságot, sem logikát azokban a sületlenségekben amiket írogatsz! talán többet kellene a szakirodalmat olvasgatni, vagy nem?

ID_EGEN - 01/07/2011 10:53
Kovács Attila - 28/06/2011 19:43

„Bocsi, de látom az időfaktort nem akarod sehogy sem figyelembe venni! ….”

... HU!
Ekkora sületlenséget, önellentmondást, szemellenzőt! Az emberi tudomány fejlődését mért nem kell figyelembe venni. A geocentrikus, és a heliocentrikus világképeket régen túlhaladtuk. Mért kellene megmaradnunk a 150 éves; ma már áltudományos elméletek szintjén!?


„Nem igen látok sem okosságot, sem logikát azokban a sületlenségekben amiket írogatsz! talán többet kellene a szakirodalmat olvasgatni, vagy nem?”

Nyilván az evolúciós szakirodalomra gondolsz, az általam idézett oldalt pedig nem sikerült elolvasnod.., ahol egy nyilatkozatban több mint 700 tudós kikéri magának az evolúciós elméletet.

Ha pedig valaki a vitapartner minősítésébe kezd, mert más mondanivalója érve nincs, akkor az már szánalmas, alávaló dolog.

Mondj egyetlen egy bizonyítékot az evolúcióra, amit nem cáfoltak meg! Majd én megcáfolom. Ha egy hazugsághalmaz egy eleméről kiderül mindről.

Kovács attila - 01/07/2011 17:06
Mi a fene közötök van nektek a tudományhoz? Az a bizonyos 700 emberke miben is tudós, Értelmes Tervezésben?
Az időfaktor pedig azt jelenti, hogy a változások generációról generációra apró lépésekben történnek! s ha a pintyeknél a Darwin óta eltelt 150 év (= 150 generációval) nem okozhatott látványos változást, úgy a 3000 éve élt elődeinktől máig élt 150 generáció sem!
Az evolúció egy folyamat, mi a francot akarsz rajta cáfolni? vagy van/vagy nincs!
A tudatlanságot, tanulatlanságot, blődséget miért is nem szabad lenne egy állítólagosan tudományos vitában cáfolni? Te személyesen milyen kutatási területen dolgozol, ahol folyamatosan témában van az evolúció? Mert az eddigi ID-sok akikkel vitatkoztam, még véletlenül sem tevékenykedtek olyan szakterületen amelynek az evolúció is része! Egymás sületlenségeit szajkózzák, de konkrét kérdésekre képtelenek válaszolni! Ahogy te sem tetted, amikor az őseidről/elődeidről kérdeztelek! Pedig az alapfogalom volt az evolúció megértéséhez!

ID_EGEN - 02/07/2011 12:33
Kedves Kovács attila!

Neked mi közöd van a tudományhoz???
Te nem érvelsz, hanem szitkozódsz, dühöngsz, majdhogynem őrjöngsz.

Azt állítod, hogy: "Az evolúció egy folyamat."
Az, valóban. De nem egy spontán folyamat. Tervezett folyamat. Gondold meg! Minden változik, mert különböző hatásokbak van kitéve minden, még a hatások is.
A biológiai evolúció is létezik, mert ott is minden változik, egy határon belül. Ez a határ a fajhatár, és azt egyetlen lény se lépi át. Soha nem lesz egy élőlényből egy másik faj, csak fajta. Átmeneti fajok nincsenek, csak bizonyítatlan állítás van. Az átmeneti fajoknak termékenyeknek kellett volna lenniük, itt a lehetőség bizonyítsd be, hogy a ma élő két faj között, a múltbéli hipotetikus ősein keresztül termékeny átmenetk léteztek.
Ha nem tudod bizonyítani a darwini mese valódiságát, tisztelettel megkérlek, hogy ne acsarkodj!!
Az, hogy ki milyen szakterületen tevékenykedik nem bír jelentőséggel. Az számít, hogy mit tud felmutatni, mennyire értelmes.

ID_EGEN - 02/07/2011 12:42
Kovács Attila!

"Az a bizonyos 700 emberke miben is tudós, Értelmes Tervezésben?"

Neked 700 kiváló tudós emberke? Nekik pedig te egy egérke vagy. Az ID-hez logika, sokféle ismeret, az ismeretek komplex felhasználása szükséges. Mivel te nemigen érted sem az ID-t, sem az EE-t, nem vagy kompetens a vitába egyáltalán beleszólni. A mai tudósok előtt két lehetőség van. Egy 150 éve nem bizonyított elmélet, és az annak hibáiból kinőtt másik elmélet. 700 átlag feletti tudós már átlátta, hogy a régi elmélet kétséges, és hogy a másik az új jó lehet. Annak is adnak egy lehetőséget, és 150 évet. Te mit kiabálsz? És ha kiabálsz az mire jó? Az oktalan ellenkezésnek mi köze a tudományhoz. A tudomány a valóság megismerésére tett törekvés, ehhez mindent meg kell vizsgálni, és nem csípőből elutasítani. Aki ez utóbbit teszi, az egy un. áltudós. A közép, és alsóbb szinteken vannak, akik újat letenni nem tudnak, ezért ragaszkodnak mereven éltető dogmáikhoz. A tudománynak van evolúciója, vedd észre!!

Balogh Béla - 03/07/2011 19:55
T. Kovács Attila!
Szeretném felhívni szíves figyelmét arra, hogy a tervezés nélküli evolúció "eredménye" a fizika törvényeinek mond ellent. Ön a fizika törvényeivel kénytelen vitatkozni, és ezt sajnos egyre idegesebb és tudóshoz nem méltó módon teszi. Idősebb korban nyilván nehezebb szemléletet váltani. Hinni könnyebb, mint logikusan gondolkodni. Ennyi erővel azt is hihetné, hogy a szekérből "evolúció" útján lett Forma1-es versenyautó. Szíve joga. Nem kívánom meggyőzni. Mindenkinek a hitét, vallását tiszteletben tartom. Az elfogulatlan, logikus gonolkodáshoz több szeretet és alázat, valamint kevesebb félelem szükséges. Amíg ez nincs, az ember fel sem meri tenni a kérdést - még magának sem - hogy "hátha mégsem úgy van, ahogy eddig gondoltam?" Az univerzum törvényei úgyis mindenkinek bele vannak vésve a szívébe, de sokan csak akkor veszik ezt észre, amikor nagy a baj. Talán ezért is mondják, hogy zuhanó repülőgépről pillanatok alatt eltűnnek az ateisták. Kívánok szép nyarat!

zkacsa - 12/02/2013 02:07
Válasz erre a hozzászólásra: Balogh Béla - 03/07/2011 19:55

Tisztelt Balogh Béla!

Miért is mond ellen a tervezés nélküli evolúció a fizika törvényeinek?

"Ennyi erővel azt is hihetné, hogy a szekérből "evolúció" útján lett Forma1-es versenyautó."

Ezzel a primitív példával az a baj, hogy a szekér nem teljesíti az evolúció négy feltételét:

- az egyedek szaporodásra képesek legyenek

- tulajdonságaikat át tudját örökíteni utódaiknak

- kis százalékban azért hibák lehessenek az öröklésben (ez termeli a szükséges változékonyságot a szelekcióhoz)

- szaporodási siker függjön a tulajdonságoktól


Új hozzászólás

Kommentek küldése csak bejelentkezett felhasználók által lehetséges.

További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap