label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Muvelodes

« Vissza a főoldalra


...Hogy nyomunk maradjon

Létrehozva: 2010. december 21. 04:09

Székely Géza képzőművész-tanár, Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

Mértéktudó, ennek következtében pedig mértéktartó Takács Gábor művészete, ami többek között abban érhető tetten, hogy képes pontosan felmérni és megtalálni választott témái jellege számára a leginkább megfelelő kifejezésformát.


Ezzel összhangban pedig, a gyakran fotografikai hatásokat mutató látásmódban megfogalmazott egyedi és sokszorosított grafikai lapjai mégsem személytelenek, mindig átjárja azokat a megjelenített motívumokra vonatkoztatható, az alkotó lelkületén átszüremlő genius loci. Akár úgy is mondhatnánk, hogy miközben úgy tűnhet sokak számára, mintha Takács Gábor nem tenne mást a látvány másolásánál, azonközben viszont a beleérző, figyelmes befogadó szembesül a hely szellemének esetről esetre történő megidézésével. Eképpen itatódnak át voltaképpen realisztikus indíttatású alkotásai szóban leírhatatlan, szürreális vonásokkal. S mindezt teszi oly módon, hogy a dokumentatív hűségnek is megfelelően, a grafikai nyelvezet tömörítő erejébe ágyazottan, munkáiban tükröződik emberi, lelki és művészi éthosza. Konkrétabban szólva: miközben valamely általa, pl. tusrajzban, avagy linóleummetszetben megjelenített építészeti emlék, esetleg városkép vagy arckép analitikusan ábrázolt részelemeivel, és élesen kirajzolódó kontúrvonala által összefoglaltan mintegy kihasítódik az adott kép a hátteréből, – mint olyan, gyakran magából az égből; ezáltal szinte észrevétlenül, földi környezetbe emelve be az égi dimenziót és fordítva. Persze, mindehhez a hatáshoz hozzájárul a formák tónusértékbeli, a tartalmi közlendővel összhangban történő „exponáltsága”, illetve a megfelelő kompozíciós rendszerben való „expozíciója,” valamint a technikai kivitelezés részletekbe menő cizellált pontossága.

Ez utóbbiból pedig kitűnik: Takács Gábor számára a művészi önkifejezés nemcsak szakismeret, de szakmai felelősség is. Bizonyára, mindebben közrejátszik az is, hogy olyan mester szellemujját követve fejlesztette ki technikai tudását a grafika különböző (tusrajz, linóleum- és fametszet) ágazataiban, mint Gy. Szabó Béla, aki mind gondolkodás módjában, mind ábrázoló módszerében hatott rá. De mert személyes emberi viszony is fűzte példaképéhez – aki hasonlóan hozzá, maga is autodidaktaként szerezte meg, és tökéletesítette folyamatosan tudását, - akár már az ő esete folytán is szembesülhetett az önképzés ilyen fajta nehézségeit illetően. S mégis, talán ami a hátránya az ilyenszerű önpallérozásnak, abban rejlik az előnye is, ha kellően elszánt és elhivatott valaki. Súly alatt nő a pálma elv alapján, ugyanis ha kezdetektől az önmagunkra való utaltság emberpróbáló kihívásával szembesülünk, tudván azt, hogy az ún. hivatásos alkotónak, ha elnézik is hellyel-közzel az „üres formai játékot” vagy játszadozó „hetvenkedést,” addig az autodidaktának, képletesen szólva, olykor még a lélegzetvételért is harcolnia kell.

Ez az elszánt küzdeni tudás és nemes egyszerűségű tisztaság sugárzik Takács Gábor valamennyi alkotásából, s az ősz folyamán az Apáczai Galériában bemutatott, Barangolások időben és térben című tárlata is erről árulkodott. A kiállított mintegy ötven alkotás egy része, több neves, az erdélyi kultúrtörténet kiválósága számára készült ex libris, könyvjel volt. Másik része (tematikailag az ex librisek jelentős részének motívumvilágával összhangban) pedig – mint ahogy a kiállítás címe is jelzi – a művész időben és térben történt barangolásainak, úti élményeinek jegyében, arra reflektálva fogant. Mert ilyen megközelítésben is párhuzamba állítható Takács emberi alapállása és alkotói módszere nagy elődjével, Gy. Szabó Bélával. Hiszen ő is, akárcsak példaképe és mestere, nemcsak öncélú örömöt lát a világ különböző tájain történő barangolásaiban, de belső indíttatást is érez a különböző kultúrákban történő megmerítkezések, megtapasztalások képi formába való megörökítésére.

Hogy az élmény ne tűnjön a semmibe, hogy nyoma maradjon... Nyoma maradjon bennünk, nézőkben is többek között a művészet megidéző ereje folytán a svédországi, olaszországi, kínai, jeruzsálemi, törökországi vagy éppen erdélyi, földrajzi és lelki, szellemi értelemben vett barangolásoknak.


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap