label_szabadsag
Magunkról | Kapcsolat | Munkatársak
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Mozaik

« Vissza a főoldalra


Hitélet – Ötvenéves a Kerekdombi Református Egyházközség

Létrehozva: 2010. június 02. 04:23

Tulogdi József

A templom építését Dobri János lelkipásztor kezdeményezte
A templom építését Dobri János lelkipásztor kezdeményezte
Hármas ünnepre ébredtek május 8-án a Kolozsvár-Kerekdombi Református Egyházközség tagjai: egyházközségük pontosan 50 éve jött létre, templomuk hatalmas küzdelem árán 30 éve épült meg, és szintén 30 éves a gyülekezet vegyeskara.


A XX. század elején a kerekdombi gyülekezet a Hidelvi Református Egyházközséghez tartozott, a gyülekezet lelkigondozását dr. Bíró Mózes (1902-1971) orvos, lelkipásztor látta el. 1946. április 14-én, virágvasárnap szabadtéri istentisztelet keretén belül a hidelvi református egyház telkén népes gyülekezet jelenlétében letették az Emlékezés templom alapkövét, amely a kerekdombi gyülekezet önállósulási törekvését hirdette. 1960. január 1-jén az akkori Maxim Gorkij út 72. szám alatt egy 10 méter hosszú és 5 méter széles, villanyvilágítással és villanykályhákkal ellátott helyiségben a saját templomtelkükön, a kerekdombi gyülekezetrészben 959 családban élő 2269 református lélek a Kolozsvár–Kerekdombi Református Egyházközség keretén belül megkezdte önálló egyházépítő, áldásos munkáját. 1960–1962 között Kozma Tibor helyettes lelkész, majd 1962–1968 között Molnár Dezső volt a gyülekezet első lelkipásztora.

Az 1969-ben megüresedett lelkészi állásba meghívták dr. Dobri János (1914–1990) lelkipásztort, aki a második világháború borzalmas évei után 1944–1948 között orosz fogságban szenvedett, majd 1957-ben koholt vádak alapján 6 évi börtönbüntetésre, 3 évi jogfosztásra és teljes vagyonelkobzásra ítélték, több társával együtt végigszenvedte a Duna-csatorna poklát és a szamosújvári politikai börtön testet-lelket ölő kínjait. 1963. február 2-án szabadult. Rabtársai elmondhatták róla, hogy a legnyomorultabb helyzetekben sem vesztette el a hitét. A hit, remény és az embertársai iránti szeretet valódi zászlóvivője volt.

Ez a börtönviselt, megkínzott ember a Kerekdombi Református Egyházközség lelkészeként első és legfontosabb feladatának a templomépítést tekintette. A tervrajzok 1969-ben elkészültek. Hét évi kilincselés után 1977. szeptember 24-én hozzá lehetett kezdeni a templom építéséhez – kitartó munkásságának köszönhetően, valamint külföldi kapcsolatainak kiépítése révén, holland, svájci, német és magyarországi adományokból, lelkésztársai önzetlen segítségével és a gyülekezet áldozatos, önkéntes munkájának köszönhetően, reformátusok és nem reformátusok, külföldiek és belföldiek támogatásával. Itt feltétlenül meg kell említenünk a nemrég elhunyt Bóné Lajos református lelkészt, bádogost, aki elkészítette a harangláb tetőszerkezetét, amivel jelentősen hozzájárult a templomépítés költségeinek csökkentéséhez.

1985-ös nyugdíjazása után Dobri Jánost fia, Dobri András lelkipásztor követte, aki jelenleg is az édesapjától örökölt lelkészi kihívásnak tesz eleget. Dr. Dobri János 1990-ben bekövetkezett halálával szegényebbek lettünk egy igaz emberrel, aki példamutató életével a hit, remény és szeretet győzelmét hirdette. Emlékére, munkásságának elismerése jeléül 1994-ben emléktáblát helyeztünk el a templom falán.

A gyülekezet alakulása óta eltelt 50 év, a templomszenteléstől eltelt 30 év alatt a kolozsvári magyarság létszáma egyre csökken. Ezzel együtt a kerekdombi református gyülekezet lélekszáma is 2169-ről 1130-ra csökkent, aminek ellensúlyozására az ifjúság nevelésére, a lelki épülésre és a diakóniai munkára nagyobb hangsúlyt fektet a gyülekezet. A Holland Nederlands Gereformeerde Kerk Heemstede testvérgyülekezet jóvoltából 2004-ben Bogártelkén gyülekezeti házat szentelhettünk fel, ahol sportpálya és táborozási lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére, segítve az ifjúság vallásos nevelését. A magyarországi Balmazújvárosi Református Gyülekezettel is testvéri kapcsolatot ápolunk.

Kolozsvár legnagyobb létszámú református vegyeskórusát mondhatjuk magunkénak, amely pontosan harminc éve alakult. A kórustalálkozókon való rendszeres jelenlétünk, belföldi és külföldi egyházközségekben való szolgálatunk mind a megmaradásunkat, az anyanyelvünk ápolását, a fiatalság nevelését és egyházunkhoz való ragaszkodásunkat erősíti. 2005-ben megalakult gyülekezetünk második kórusa, a Crescendo, Tőkés Attila segédlelkész, majd Szász Lóránt volt segédlelkész vezetésével.

Tehát volt mit ünnepelnünk a 2010. május 8-án szombat délután 16 órakor és május 9-én vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődött ünnepi rendezvényeken, ahol a meghívottak között jelen volt id. Pászkány Árpád mérnök, aki hathatós segítséget nyújtott a templomépítésben, továbbá Anne és Nico Zwikstra, a hollandiai Nederlands Gereformeerde Kerk Heemstede testvérgyülekezet képviselői is, akik a hollandiai református templomukat és a kerekdombi református templomot egymás mellett ábrázoló alkotással lepték meg gyülekezetünket.

Szombat délután nagyszámú hallgatóság előtt Jankó Anna karvezető irányításával a templomunk 42 tagú négyszólamú vegyeskórusának ünnepi műsora hangzott el, melyet az 5. születésnapját ünneplő Crescendo ifjúsági kórus koncertje követett Szász Lóránt-Levente irányításával. Közreműködtek: Varga István hegedű, Szász Lóránt-Levente gitár. Tunyogi Mária és Varga István szavalatait hallgattuk meg. Dobri András lelkipásztor a templom életével kapcsolatos történeteket elevenített fel, majd diavetítést tekintettünk meg az egyházunk 50 éves múltjára visszatekintő eseményekkel kapcsolatosan. Az eredeti filmfelvételeken többek közt láthattuk a nemrég elhunyt Bóné Lajos lelkipásztort, bádogost munka közben, amint éppen sajátkezűleg fedi be a harangláb tetőszerkezetét. A szombat délutáni rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

Vasárnap délelőtt az ünnepi műsort a Gombár Árpád vezette Hidelvi Földész Dalárda éneke nyitotta meg, majd Pap Géza református püspök hirdetett igét. Megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget a gyülekezet egykori segédlelkészei családjukkal együtt: Kelemen Attila teológiai professzor, dr. Kállay Dezső teológiai professzor, Tőkés Attila, Szász Lóránt Levente. Jelen volt még Jenei Tamás belmissziói előadó, Kapdebó Soós Gertrúd tanárnő, a vegyeskar egykori karnagya és férje, Szőllősi János hidelvi lelkipásztor, Felházi Lenke Zsuzsanna hidelvi kántornő, Brian Johnston teológiai vendégtanár és kórusvezető.

A vegyeskórus és a Crescendo énekszámai, majd Pállukács Hajnal, Szilágyi Ildikó, Vincze Tímea és Varga István szavalatai tették felejthetetlenné az ünnepi hangulatot. Bogya Krisztina angoltanárnő, a Crescendo Kórus alapító tagja tartott beszámolót, majd Jankó Anna kórusvezető ismertette a vegyeskórus életével kapcsolatos eseményeket. Végül Dobri András lelkipásztor, Bálint György főgondnok és Vayas Márton gondnok ajándékokat adott át a vendégeknek. A kórustagoknak Jankó Zsolt presbiter, a Kolozsvári Magyar Opera karmestere, illetve Szilágyi István presbiter és Vayas Márton gondnok adta át az emléklapokat. A mindenki számára feledhetetlen ünnepi emlékműsor szeretetvendégséggel zárult. A rendezvény mindkét napjának mozzanatait Essig József testvérünk videófelvételben örökítette meg az utókor számára.

Áttekintve az ünnepi eseménysorozatot, a Sámuel I. könyvéből vett (7:12) biblia idézet utolsó mondata jutott eszembe: ,,Mindeddig megsegített minket az Úr!”


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap