label_szabadsag
1 USD 3.91  1 EUR 4.58  100 HUF 1.5
Hu Ro En
Napirenden Kult-Túra Vélemény Körkép Sport Mozaik Hirdetés/Reklám Opera EU-világ Életmód Bulvár Művelődés Campus
Számítástechnika Gazdaság Állatbarát Egészségügy Riport Decibel Motorház Tudomány Totyogó Bonifácz Élő emlékezet Világjáró
Velemeny

« Vissza a főoldalra


A Czika–Ercsey vita margójára

Létrehozva: 2008. február 11. 01:39

Sikó Csaba

Bár nem kívánok bekapcsolódni Czika Tihamér és Ercsey-Ravasz Ferenc vitájába, mindenképpen szóvá szeretnék tenni egy-két gondolatot erre vonatkozóan. Elsősorban Czika Tihamér kioktató, a részleges és ezért óhatatlanul szűklátókörű tudás kissé fennhéjázó hangneme zavar. Olyan fellépése van, mintha az Igazság birtokosaként hadakozna, holott azok az érvek, amiket felvonultat, csupán világnézeti dolgok, amiket ő így vél igazaknak, más ember lehet, hogy másként. Az igazság ennél több, mint ahogyan a világ is jóval összetettebb annál, amilyennek tűnik. (Ez utóbbit alátámasztják a tudományos kutatások eredményei is, amelyekre a cikkben hivatkozik.)


Bár elég sok kijelentés van a cikkben, ami nem felel meg a valóságnak, nem szeretnék részletesen foglalkozni mindegyikkel. Az az állítássorozat viszont, hogy „konkrét tudományos bizonyítékok sorozata támaszt alá olyan általánosan elfogadott elméleteket, amelyek megcáfolnak mindent, amit Isten létezéséhez kötnek: a világegyetem isteni eredete, az élővilág isteni eredete, az emberiség isteni eredete, a »szentírások« isteni eredete stb. A tudomány sorozatosan megcáfolt mindent, ami egy felsőbbrendű lény létezésére utalna. A tudomány mai állása szerint kijelenthető: szinte bizonyos, hogy Isten nem létezik”, kommentárt érdemel. Először is: ezt senki nem tudná bizonyítani, ez nem tény, ez állítás. Másodszor: a konkrét tudományos bizonyítékok akkor felelnek meg rendeltetésüknek, ha a tényeket, és nem az ideológiákat támasztják alá. Márpedig az evolúció kutatásában (és nemcsak) nagyon gyakran az történik, hogy a konkrét tudományos eredmények ideológiailag ilyen vagy olyan irányba elfogult kutatók értelmezésén keresztül vannak interpretálva, tehát nem tekinthetők eléggé objektíveknek. (Az evolucionizmus vagy ateizmus stb., mint minden izmus ideológia, akkor is, ha tudományos köntösbe öltöztetik.) Az evolúció ténye, és a tények (kutatási eredmények) evolucionista elméletek általi interpretálása két különböző dolog, akkor is, ha széles körben összemossák őket, és az elméleti megállapításokat tényekként kezelik. Még az sem lehet döntő érv bizonyos nézetek vagy elméletek mellett vagy ellen, hogy mennyire neves és elismert kutatók képviselik ezeket, hiszen aki belát a tudományos kutatás színfalai mögé, gyakran szembesül azzal, hogy az elismertség is sokszor tudománypolitika és cenzúrázás függvénye. Ugyanilyen alapon karolhatnak fel vagy utasíthatnak el olyan nézeteket, amelyek egyes illetékes neves szaktekintélyeknek megfelelnek vagy nem, bizonyítva ezzel, hogy milyen korlátolt tud lenni az ember, és milyen nehéz objektíven kutatni. És amíg ilyen szaktekintélyek cenzúráznak egyes rangos tudományos szakfolyóiratokat, nem csoda, ha csak bizonyos „izmusok” felé kacsingató írások jelenhetnek meg bennük. Tehát nem mindig úgy vannak a dolgok, ahogy látszanak, és elfogultságra vall, ha valaki feltétel nélkül hisz mindennemű tudományos nézetnek.

Jó, ha a tudomány is elismeri a maga korlátait, és elfogadja, hogy az igazságnak nem letéteményese, hanem kutatója. Jó, ha az ember beismeri korlátoltságát, és elfogadja, hogy vannak a létnek olyan dimenziói, amelyek kutatásánál egyelőre sok a bizonytalanság, a tapogatózás és a kérdőjel, és kevés a konkrét tudományos eredmény. És jó, ha elfogadjuk azt is, hogy lehetnek létünknek olyan valóságai is, amelyeket a mai tudományos kutatás alapelvei szerint nem lehet kutatni. Attól még nem kell vehemensen tagadni őket.

Több alázattal kevesebbet lehet tévedni.


További cikkek
MA


TEGNAP


TEGNAPELŐTT


Tovább a rovat cikkeihez
Impresszum Adatvédelem Software development by Codespring. Web hosting by Codespring.
Támogatók:
Communitas Alapítvány Communitas Alapítvány
Hungarian Human Rights Foundation Magyar Emberi Jogok Alapítvány - Hungarian Human Rights Foundation (HHRF - New York).
Bethlen Gábor Alap Bethlen Gábor Alap